Sveriges Kommuner och Landsting

Fler bostäder för äldre ansvar för många

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 11:23 CEST

I Äldreboendedelegationens betänkande föreslås en ny lag som ger kommunerna befogenhet att bygga bostäder speciellt anpassade för äldre. Sveriges Kommuner och Landsting anser att fler anpassade bostäder behövs men för detta behövs ingen ny lagstiftning. Det står redan nu kommunerna fritt att bygga sådana bostäder.

Äldreboendedelegationen vill lansera begreppet trygghetsbostäder. Dessa ska vara hyresrätter, ha gemensamhetslokal, personal som ska bistå vid social samvaro och aktiviteter. Det ska vara möjligt att äta gemensamt och trygghetslarm ska den som vill kunna få.

De senaste åren har intresset för att bygga seniorbostäder ökat, både från vårdföretag, kommuner och bostadsföretag. De erbjuder i varierande grad samma sak som Äldredelegationen definierar som trygghetsboende. Enligt den enkätundersökning som Äldreboendedelegationen genomfört tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antalet seniorbostäder ökat från cirka 12 000 vid sekelskiftet till närmare 40 000 inklusive de som planeras.

-Vi behöver många aktörer med olika alternativ, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. Att lagstifta om trygghetsboende riskerar att hindra framväxten av nya bra boendealternativ och ytterligare förvirra begreppen.

Äldredelegationen föreslår också att de olika termer som idag används för att beskriva olika slags boende för äldre med stora vård- och omsorgsbehov ersätts med begreppet vård- och omsorgsboende. Det är utmärkt, tycker SKL, liksom förslaget att höja det särskilda bostadstillägget för pensionärer till maximalt 95 procent av 6 000 kronor per månad.

Reservation lämnades av Vänsterpartiet.

Ladda ned yttrandet: "Bo bra hela livet" (SOU 2008:113) (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läs fler yttranden från styrelsen

Läs mer om SKL:s arbete med äldrefrågor

För mer information: Per-Olov Nylander, handläggare på avdelningen för vård och omsorg, tfn: 08-452 77 94, mobil: 070-625 40 61, e-post: per-olov.nylander@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Bifogade filer:
Bo bra hela livet (SOU 2008:113)(.pdf)