Umeå kommun

​Fler bostäder på Grisbacka

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2018 17:52 CET

Området runt kyrkan och COOP på Grisbacka är planintensivt för tillfället. Två planer pågår och nu inleds ytterligare en detaljplan för bostäder med möjlighet till centrumstärkande verksamheter i entréplan.

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder samt möjlighet till centrumstärkande verksamheter i entréplan. Det kan bli ca 75 lägenheter.

Norr och söder om planområdet planläggs för närvarande fastigheterna Almen 2–6 (Griba) respektive Kattfoten 6 för huvudsakligen bostäder. Utformningen kommer att studeras ihop i syfte att skapa en attraktiv miljö som stärker platsens karaktär av stadsdelscentrum.

- En omvandling av planområdet till område för bostäder överensstämmer med översiktsplanen och innebär dessutom en miljöförbättring i och med att verkstad och bensinstation ersätts av huvudsakligen bostäder, säger Mikael Berglund (S) byggnadsnämndens ordförande. Här kommer det att finnas möjligheter att förstärka känslan av ett stadsdelscentrum.

Mer information

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.