Länsförsäkringar

Fler bränder i kylans spår

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 09:33 CET

Den stränga kylan innebär att fler eldar mer i öppna spisar och i pannor. Detta betyder tyvärr också fler bränder. Brand i rökkanaler från spisar, kaminer och pannor är den vanligaste brandorsaken visar Länsförsäkringars statistik. Länsförsäkringar uppmanar därför till försiktighet för att undvika bränder.

– De senaste dagarna har vi dessvärre märkt en ökning av antalet bränder. Ökad eldning i spisar och pannor, fler tända ljus och ökad användning andra uppvärmningskällor betyder större brandrisker. Visst måste man göra vad man kan för att hålla värmen men det är viktigt att vara uppmärksam, säger Hans Frank, skadeexpert på Länsförsäkringar Skåne.

Förra året hanterade Länsförsäkringar 6 974 bostadsbränder. Det är en ökning med 12 procent jämfört med 2008 då siffran var 6 194. Rökkanaler är den vanligaste brandorsaken.

– När kylan slår till är det många som eldar intensivt och det innebär stor påfrestning på rökkanalerna. Det är mycket viktigt att vara observant så att inte skorstenen blir för varm och kan antända omkringliggande material. Vid eldning med fastbränsle som pellets, flis och halm är det viktigt att följa instruktionerna för den anläggning man har så att den inte överhettas, säger Hans Frank.

När man eldar i kaminer, spisar och pannor bör eldstaden få vila emellanåt för att inte bli överhettad. Huvudregeln är att eldstaden ska vila lika länge som det har brunnit, eftersom eldstäder och skorstenar sällan är gjorda för konstant eldning.

– Mitt viktigaste råd är att ha koll på skorstenen så den inte blir för varm. Är den omgiven av brännbart material kan det annars börja brinna utan att det märks med en gång, säger Hans Frank.

De fem vanligaste brandorsakerna i bostäder:
• Rökkanal
• Levande ljus
• Matfett på spis
• Spis
• Vitvaror

Skadeförebyggande råd vid eldning i eldstäder:
• Följ alltid kamintillverkarens drifts- och underhållsinstruktioner.
• Elda maximalt 2 – 4 kg ved vid varje eldning, uppskattningsvis 3-5 vedträn.
• Låt eldstaden vila lika länge som det har brunnit. Eldstäder och skorstenar är sällan konstruerade för konstant eldning.
• Ta hand om askan efter eldning. Lägg askan i plåthink med lock och förvara den utomhus.
• Sota minst en gång per år eller så ofta det behövs. Anlita en professionell sotare. Om du sotar själv krävs tillstånd från kommunen.

Andra viktiga råd för att undvika bränder:
• Ha alltid uppsikt över levande ljus och släck dem om du lämnar rummet.
• Stäng alltid av TV:n med on/off knappen - inte med fjärrkontrollen. När man stänger med fjärrkontrollen finns det fortfarande ström kvar i TV:n och den kan överhettas.
• Kom ihåg att stänga av spisen! Många bränder startar här. Tänk också på att smält smör och olja lätt kan fatta eld. Ha inte fläkten igång då du t ex smälter smör. Om smöret eller oljan skulle fatta eld sprider sig elden mycket snabbt via fläkten. Om en olje-/smörbrand uppstår – kväv elden med ett lock eller en plåt, aldrig med vatten.
• Se till brandvarnare finns uppsatta och utspridda i huset eller lägenheten. Kontrollera batterierna med jämna mellanrum och dammsug brandvarnaren regelbundet.
•En brandsläckare och en brandfilt på plats kan göra skillnad mellan övertändning och en begränsad brand.

För ytterligare information kontakta gärna:

Hans Frank, skadeexpert, Länsförsäkringar Skåne
Telefon: 042- 633 80 05, 076-773 80 05
E-post: hans.frank@LFskane.se

Knis Karin Tegethoff, Länsförsäkringars pressjour
Telefon: 08-588 418 50

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.