Umeå kommun

Fler brännässlor, sniglar och döda träd när trädgårdsavfall dumpas i skogen

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2016 08:00 CEST

Trädgårdsavfall som kastas i skogen har blivit ett allt större problem. Direkta konsekvenser är bland annat övergödning, fler brännässlor, skadedjur och ökade kostnader för sanering.

– Okunskapen är stor om vad som händer när löv, växtrester och trädgårdsjord i stor mängd hamnar i skogen. Man tillför näring i ett område som inte ska vara näringsberikat. Den näringsrika jorden innehåller kväve, något som brännässlor älskar. Många skogsdungar och trevliga promenadstråk växer därför igen med brännässlor och kirskål. Dessa upplag kan även kväva träd som riskerar att dö och falla omkull, säger Charlotte Dahlin, landskapsingenjör.

Problemet är som störst i skogar och skogsdungar i anslutning till villaområden. Några av de värsta "trädgårdstipparna" finns i anslutning till Faktorsvägen, Rosettvägen och vid cykelvägen mellan Tomtebovägen och Silvervägen. Problemet finns dock över hela kommunen. Kottevägen i Sävar, Långedsvägen i Hörnefors, Sjöstigen Holmsund och Uppförsbacken-Karusellvägen i Obbola är andra exempel på ställen där problemet finns.

– Där det fungerar bra är där någon boende har civilkurage och säger åt grannarna. Men det är ofta många som drar sig för att göra det. Tyvärr är det så att de som bor närmast dessa platser löper risk att drabbas av brännässlor och skadedjur i sina egna trädgårdar. I öppna kompostupplag kan spansk skogssnigel övervintra och sprida sig tillbaka in i trädgårdar, säger Charlotte Dahlin. 

Straffbart miljöbrott
Många tror att de gör naturen en tjänst genom att lämna sitt trädgårdsavfall i skogen men så är det alltså inte. Det är ett miljöbrott och man kan bli åtalad för nedskräpning. Kommunen tar bort komposter där döda träd behöver tas bort eller där det ska utföras planerade skogsvårdsinsatser. Kostnaden för omhändertagande kan uppgå till 35 000 kr per kompost beroende på hur platsen ligger och hur mycket som dumpats.

– Det kan bli stora massor när folk slänger sitt trädgårdsavfall under lång tid. Att ta bort dessa massor kostar mycket pengar, pengar som skattebetalarna nog hellre använder till något annat, säger Charlotte Dahlin.

Trädgårdsavfallet ska till återvinningscentralerna
Löv, gräs och växtrester kan man kompostera på tomten om man vill. Vill man inte det ska trädgårdsavfallet lämnas på återvinningscentralerna. Där tas det om hand och blir anläggningsjord. Ris och grenar flisas och blir biobränsle.

Mer information om återvinningscentralerna och deras öppettider finns på www.vakin.se


Kontakt
Charlotte Dahlin
landskapsingenjör
090-16 13 70
070-375 05 92
charlotte.dahlin@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.