Naturskyddsföreningen

Fler dieselbilar ökar koldioxidutsläppen

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 11:19 CEST

I ett varnande brev till de ansvariga ministrarna i regeringen vädjar Naturskyddsföreningen till regeringen att den inte, som bilbranschen lobbar hårt för, ska sänka fordonsskatten på dieselbilar.

Ett argument för skattesänkningen är att dieselbilar släpper ut ca 20 procent mindre koldioxid per kilometer och att en sänkning av fordonsskatten på dieselbilar skulle stimulera fler till att byta till en dieselbil.

– Tyvärr är det inte så att en sänkning av skatten på lätta dieselbilar, skulle minska utsläppen. All forskning visar att när det blir billigare att köra så kör folk mer, alltså ökar utsläppen, säger Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Idag betalar den som privat äger en dieselbil 3-4 gånger högre fordonsskatt än den som äger en motsvarande bensinbil. Istället är skatten på diesel ca 40 procent lägre. Lägre bränslekostnad betyder att man kör längre och att bilarna blir tyngre och mera bränsleslukande.

Andelen dieselbilar växer nu snabbt. Under första halvåret 2007 såldes 83 procent fler dieselbilar än samma period 2006. Detta brukar anges som en miljövinst. Men eftersom det inte kostar lika mycket att köra mer (fordonskatten är ju fast) per mil så ökar istället körsträckan enligt den omfattande forskning som finns idag.

– Vårt förslag är istället att göra skatten på fordon och bränsle teknikneutral, dvs. en sänkning av fordonskatten på dieselbilar måste åtföljas av en höjning av skatten på diesel - dock med undantag av den tunga trafiken som istället för fordons- och dieselskatten skulle få en kilometerskatt i vårt förslag, säger Magnus Nilsson trafikexpert på Naturskyddsföreningen.

För mer information:
Naturskyddsföreningens brev till regeringen:
http://www.snf.se/images/upload/fordonsskattebrev.pdf

Naturskyddsföreningens förslag på kilometerskatt:
http://www.snf.se/verksamhet/trafik/fakta-kilometerskatttungafordon.htm

För frågor kontakta:
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85 svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se

Magnus Nilsson, trafikexpert 0708-99 66 88
magnus.nilsson@naturskyddsforeningen.se

Anders Grönvall, presschef Naturskyddsföreningen, 070-655 46 19 anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Om oss:
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00
Telefon 08-702 65 00, Adress: Box 4625, 116 91 Stockholm Besöksadress: Åsögatan 115, Stockholm