Arbetsförmedlingen

Fler får arbete och färre arbetslösa hos Arbetsförmedlingen Kultur Media

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 10:52 CEST

För kommentarer: Birgitta Johansson,

chef Arbetsförmedlingen Kultur Media 010, 486 1372

För information: Benny Gustavsson, verksamhetssamordnare, 010-486 3604

Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, informatör, 010-486 9720

 

Trots att de lediga platserna hittills i år är färre än 2009 verkar det ljusna något vecka efter vecka för arbetssökande hos Arbetsförmedlingen Kultur Media. Under 2010 har hittills 8 878 personer påbörjat någon form av arbete, vilket är 1 225 fler än för ett år sedan. 3 431 personer var i september inskrivna som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen Kultur Media eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program, jämfört med 3 482 personer i september 2009. Antalet deltagare i program har ökat och antalet arbetslösa har minskat.

– Det är glädjande att våra arbetssökande är så aktiva och tar vara på de möjligheter som finns på hela arbetsmarknaden och därmed får del av den allmänna uppgången vi nu ser, säger Birgitta Johansson, chef på Af Kultur Media.

 • Antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen Kultur Media har ökat till 9 974 personer i september 2010 jämfört med 96 32 år 2009 (3,6 procent).
 • 1 065 började på ett jobb i september 2010 jämfört med 1 017  2009. En ökning med 4,7 procent.
 • I september hade 214 personer stöd till start av näringsverksamhet en ökning med 17,6 procent jämfört med 2009.
 • 354 hade fått nystartsjobb vilket är en ökning med 51,3 procent jämfört med 2009.

– Under september månad gjorde våra arbetsförmedlare drygt 400 besök hos olika arbetsgivare för att få fram fler lediga platser och program för våra arbetssökande, berättar Birgitta Johansson.
– Även om det ljusnar något nu har våra arbetssökande en väldigt tuff arbetsmarknad och goda relationer med våra arbetsgivare och parter öppnar dörrarna till bra lösningar för många av våra arbetssökande

Nya mötesplatser för kultur och näringsliv
Ett sätt att öka kontaktytorna för kulturarbetare är att skapa mötesplatser mellan kultur och näringsliv. I september arrangerades både Mötesplats Stockholm och Mötesplats Göteborg. I Göteborg berättade olika entreprenörer hur de gör det lönsamt att koppla samman kultur och näringsliv. Stockholm hade haft en inspirationskväll för att utveckla, samverka och nå framgång med sin idé på temat ”kulturella innovationer”.

– För 2011 planeras fyra nya mötesplatser i både Göteborg, Stockholm och Umeå. Tanken med dessa mötesplatser är att inspirera och uppmuntra kulturarbetare till att vidga sitt utbud, skapa nya kontaktytor och att visa på nya marknader för att öka deras möjligheter till egen försörjning, avslutar Birgitta Johansson.

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget under september 2010

 • I september 2010 var 2221 personer arbetslösa och motsvarande siffra samma månad föregående år var 2384. En minskning med 6,8 procent.
 • Antalet personer i program med aktivitetsstöd i september 2010 jämfört med samma månad föregående år, har ökat med 10,2 procent. Ifrån 1098 till 1210.
 • 1065 personer fick arbete i september 2010, jämfört med 1017 i september 2009. En ökning med 4,7 procent.
 • Totalt var under september 2010 antalet inskrivna arbetssökande personer vid Arbetsförmedlingen Kultur Media 9974. Jämfört med september 2009 då antalet inskrivna var 9632 är det en ökning med 3,6 procent.
 • Antalet inskrivna sökande i Jobb- och Utvecklingsgarantin har ökat med 11,5  procent på ett år. I september 2010 var det 725 personer och samma månad 2009 var det 650.
 • Sökande med tillfälligt arbete har ökat med 14,0 procent jämfört med 2009 och uppgick i september 2010 till 976.
 • Antalet personer som har nystartsjobb har ökat med 51,3 procent jämfört med september 2009. Det var 354 personer som hade nystartsjobb i september 2010 det är 120 fler än samma månad föregående år.

Bildbanken - Sveriges största bildbank för svensk samtidskonst

Just nu är fler än 2 800 kulturarbetare representerade i Bildbanken med över

26 000 bilder, film och ljudfiler. Allt fler kulturarbetare väljer att presentera sina alster i Arbetsförmedlingens Kultur Bildbank och anger den som sin referens.

Till Bildbanken


Kultur & nöjesbanken

I Kultur och nöjesbanken finns ett rikstäckande och varierat utbud av artisters kultur- och nöjesprogram. Här kan uppdragsgivare och arrangörer söka artister och program, samt yrkesverksamma artister presentera sitt utbud.

Till Kultur och Nöjesbanken

 

Arbetsförmedlingen Kultur Media
Arbetsförmedlingen Kultur är en rikstäckande specialarbetsförmedling inom kulturområdet.  Vi finns i hela landet och har arbetsförmedlingskontor på fyra orter, Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå.
Våra branschområden: Scen och ton omfattar yrken som skådespelare, musiker och dansare. Bild och form omfattar yrken som målare/konstnär och formgivare. Ord och media omfattar yrken som journalist och fotograf.

Arbetsförmedlingschefer
Arbetsförmedlingen Kultur Media Öst: Stefan Popovic tel. 010-486 87 40
Arbetsförmedlingen Kultur Media Syd: Gert Åhlund tel. 010-486 01 10 
Arbetsförmedlingen Kultur Media Väst: Kjell-Åke Andersson tel. 010-486 04 41
Arbetsförmedlingen Kultur Media Nord: Anita Eriksson tel. 010-486 0529