Arbetsförmedlingen

Fler får arbete trots svag efterfrågan på kulturarbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 10:13 CET

I januari var fortfarande antalet nyanmälda lediga platser inom kulturområdet lägre än föregående år. Den optimism som arbetsgivarna uttryckte i prognosen för 2011 har ännu inte gett resultat. De bedömde att de skulle återta en del av de senaste årens jobbförlust. Sökande inom kultur och media får dock del av den allmänna uppgång som finns på hela arbetsmarknaden eftersom många söker jobb utanför kultur- och mediasektorn. Därmed fick 980 sökande arbete i janauri i år, jämfört med 919 sökande i januari 2010, vilket är en ökning med nästan 7 procent.

- Jag är mycket glad för att våra sökande inom kulturområdet tar tillvara jobbmöjligheter på hela arbetsmarknaden,  säger Birgitta Johansson, chef på Arbetsförmedlingen Kultur Media.

Antalet öppet arbetslösa har minskat med drygt 10 procent i januari vid en jämförelse mellan 2010 och 2011. Likaså har antalet sökande i program med aktivitetsstöd minskat under samma period med drygt 1 procent.

Mötesplats i Nord – ett sätt att skapa fler jobb

Ett sätt för Arbetsförmedlingen Kultur Media att påskynda tillväxten av arbetstillfällen där kulturkompetensen är en tillgång är att arrangera mötesplater mellan kultur och näringsliv. I Stockholm och Göteborg är Mötesplatser redan etablerade och nu står norra Sverige på tur. Den 17 februari är det dags för första mötesplatsen nord i Umeå och temat är sociala medier. Syftet är att bygga nätverk mellan företag och kulturarbetare som kan ge både jobb och frilansuppdrag.

- Jag ser mötesplatserna som en möjlighet till inspiration och nya spännande kontakter mellan kultur och näringliv. Målet är förstås att de ska leda till en vidgad kulturarbetsmarknad,  säger Birgitta Johansson.

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget under januari 2011

  • I januar 2011 var 2 230 personer öppet arbetslösa och motsvarande siffra samma månad föregående år var 2 494. En minskning med 10,6 procent.
  • Antalet personer i program med aktivitetsstöd i januari 2011 jämfört med samma månad föregående år, har minskat med 1,4  procent. Från 1 286 personer till 1 268.
  • 980 personer fick arbete i januari 2011, jämfört med 919 i januari 2010. En ökning med 6,6 procent.
  • Totalt var under januari 2011 antalet inskrivna arbetssökande personer vid Arbetsförmedlingen Kultur Media 9 810. Jämfört med januari 2010 då antalet inskrivna var 9 904 är det en minskning med 0,9 procent.
  • Antalet inskrivna sökande i Jobb- och Utvecklingsgarantin har ökat med 7,4 procent på ett år. I januari 2010 var det 685 personer och samma månad 2011 var det 736.
  • Sökande med tillfälligt arbete har minskat med 0,7 procent jämfört med 2010 och uppgick i januari 2011 till 728.
  • Antalet personer som har nystartsjobb har ökat med 46 procent jämfört med januari 2010. Det var 368 personer som hade nystartsjobb i januari 2011 det är 116 fler än samma månad föregående år.

Bildbanken - Sveriges största bildbank för svensk samtidskonst
Just nu är närmare 3000 kulturarbetare representerade i Bildbanken med över
26 000 bilder, film och ljudfiler. Allt fler kulturarbetare väljer att presentera sina alster i Arbetsförmedlingens Kultur Bildbank och anger den som sin referens.

Till Bildbanken


Kultur & nöjesbanken
I Kultur och nöjesbanken finns ett rikstäckande och varierat utbud av artisters kultur- och nöjesprogram. Här kan uppdragsgivare och arrangörer söka artister och program, samt yrkesverksamma artister presentera sitt utbud.

Till Kultur och Nöjesbanken


Arbetsförmedlingen Kultur Media
Arbetsförmedlingen Kultur är en rikstäckande specialarbetsförmedling inom kulturområdet.  Vi finns i hela landet och har arbetsförmedlingskontor på fyra orter, Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå.
Våra branschområden: Scen och ton omfattar yrken som skådespelare, musiker och dansare. Bild och form omfattar yrken som målare/konstnär och formgivare. Ord och media omfattar yrken som journalist och fotograf.

Arbetsförmedlingschefer

Arbetsförmedlingen Kultur Media Öst: Stefan Popovic tel. 010-486 87 40
Arbetsförmedlingen Kultur Media Syd: Ulf Norman tel. 010-486 78 48 
Arbetsförmedlingen Kultur Media Väst: Kjell-Åke Andersson tel. 010-486 04 41
Arbetsförmedlingen Kultur Media Nord: Anita Eriksson tel. 010-486 0529