Uppsala kommun

Fler föreningar ska få stöd till barn och ungas kulturutövande

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 08:46 CET

Föreningar som bedriver kulturverksamhet som ger barn och unga möjlighet till eget skapande ska kunna ansöka om ekonomiskt stöd från kommunen. Det är syftet med ett nytt förslag som kulturförvaltningen har tagit fram.

– Alla barn och unga i Uppsala ska ha möjlighet till en meningsfull fritid och till att utöva kultur. Det känns väldigt roligt att vi nu tillsammans med föreningslivet kan öka möjligheterna till eget skapande för barn och unga, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

När Uppsala kommun i våras beslutade att musikskolan skulle utvecklas till en kulturskola, fick kulturförvaltningen i uppdrag att utreda hur externa aktörer ska kunna bidra till att barn och unga får möjlighet att utöva kultur.

Det finns i nuläget flera föreningar i kommunen som erbjuder kulturkurser och andra verksamheter för barns och ungas eget skapande. Målsättningen med förslaget till riktlinjer är att skapa ett brett utbud av verksamheter som kompletterar den kommunala kulturskolan och som når många barn och unga i kommunen.

Stödet kan enligt förslaget sökas av ideella föreningar som bedriver verksamhet utan vinstsyfte och riktar sig till barn och unga i åldern 6 till 20 år. Verksamheten ska hålla en hög kulturell kvalitet och ledas av pedagoger med relevant kompetens inom det aktuella ämnesområdet. Kulturnämnden ser ett värde i det ideella engagemanget inom föreningslivet.

Utredningsarbetet har skett i tät dialog med en politiskt tillsatt styrgrupp och förslaget kommer nu att skickas ut på remiss.

För mer information

Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden
Telefon: 070-638 10 75
E-post: peter.gustavsson@pol.uppsala.se

Karin Sundequist, strateg för barnkultur
Telefon: 018-727 17 68
E-post: karin.sundequist@uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 073-423 56 28