CLIPOP

Fler företag blir klimatpositiva

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2019 08:40 CEST

Brid Content, Department FestivaI och Icebug erbjuder nu produkter och tjänster som är klimatpositiva. De ansluter sig därmed till CLIPOP – Climate Positive Products – där GodEl, MAX Burgers och Mevo sedan tidigare finns med. Företagen följer samma slags praxis och definition av klimatpositiv – att ta bort mer koldioxid än vad hela värdekedjan släpper ut och samtidigt minska sitt klimatavtryck i linje med 1,5-gradersmålet.

- Det är fantastiskt att välkomna kommunikationstjänster, en musikfestival och träningsskor till CLIPOP och skaran av klimatpositiva produkter, säger Claire Wigg, tillförordnad kontaktperson för CLIPOP. Fler klimatpositiva produkter och tjänster är på gång. CLIPOP:s mission är att inspirera till att produkter, företag , individer och samhällen blir klimatpositiva.

Enligt FN är den globala upphettningen med allvarliga klimatförändringar som följd, det största systematiska hotet mot mänskligheten. I FN:s klimatrapporter framkommer att krisen har gått så långt att det inte längre räcker med att bara minska utsläppen utan till år 2050 måste världen vara klimatpositiv. Atmosfären behöver tömmas på en del av den koldioxid som redan släppts ut. De företag, individer, produkter och tjänster som blir klimatpositiva gör både och.

Klimatkonventionen UNFCCC offentliggjorde för en vecka sedan att MAX prisas för sitt långa klimatarbete och för satsningen med klimatpositiv, vilket framhålls som en lösning för klimatet som fungerar för andra företag att ta efter.

- En viktig målsättning sedan lanseringen av klimatpositiv i juni 2018 är dels att få fler klimatpositiva produkter, företag och samhällen och dels att sätta en standard för klimatpositiv. Arbetet fortskrider på båda punkter och det är så glädjande att allt fler visar sitt intresse och väljer att bli klimatpositiva, säger Kaj Török, Informations- och hållbarhetschef på MAX.

För mer information om CLIPOP och klimatpositiv kontakta:

Claire Wigg, claire.wigg@zeromission.se, +46 (0)70 225 88 52, tf kontaktperson CLIPOP
Johanna Grant, johanna.grant@zeromission, +46 (0)73 704 69 82, tf talesperson Sverige för CLIPOP

Om CLIPOP – Let’s restore the climate

CLIPOP är en plattform och en sammanslutning av företag som erbjuder klimatpositiva produkter enligt fastställda kriterier. Syftet är att informera och guida konsumenter till klimatpositiva val. När det svenska familjeföretaget MAX Burgers i juni 2018 skulle lansera att hela menyn blev klimatpositiv fann man att det nyazeeländska bilpoolsföretaget Mevo också gjorde samma resa. Tillsammans bildade de CLIPOP – Climate Positive Products – och startade hemsidan clipop.org, som en samlingsplats för klimatpositiva produkter och tjänster. I maj 2019 började GodEl världen första klimatpositiva elavtal och anslöt sig till CLIPOP. CLIPOP:s mission är att inspirera till att produkter, företag , individer och samhällen blir klimatpositiva. Läs mer på clipop.org.

About CLIPOP - Let's restore the climate
CLIPOP is a platform that gathers companies providing climate positive products according to specific and stringent criteria. The aim is to register climate positive products from all over the world so that people can make climate positive choices when purchasing products and services. CLIPOP’s mission is to inspire more climate positive products, companies, individuals and communities. Read more at clipop.org.