Junilistan

Fler folkomröstningar en valfråga för Junilistan

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 14:34 CEST

Pressmeddelande | 2006-03-30

Möjligheten att ge medborgarna makt genom fler lokala folkomröstningar ignoreras av politikerna. I 110 av 118 fall har politikerna sagt nej till medborgarnas krav.

– Junilistan kräver fler beslutande folkomröstningar, både på lokal och på nationell nivå. Vi, folket, ska besluta om stora, viktiga frågor som berör oss, säger Nils Lundgren.

Sedan 1994 kan medborgarna samla namnunderskrifter för att kräva en lokal folkomröstning. Om fem procent av de röstberättigade i kommunen begär folkomröstning i en viss fråga måste detta prövas av fullmäktige. En granskning som tidningen Dagens Samhälle har genomfört visar att kommunfullmäktige har sagt nej i 110 av 118 fall.

– Detta visar att politikerna inte vill lämna ifrån sig makten. De litar inte på medborgarna. Vem kan då vara förvånad över medborgarnas ökade misstro mot det politiska systemet? säger Nils Lundgren.

För ytterligare information:
Nils Lundgren 070-633 46 34
Malin Thalin 070 7 929 111