Länsstyrelsen i Stockholms län

Fler fredningsområden för fisk i Stockholms skärgård

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 10:46 CEST

2006-03-29

Från och med i år är det förbjudet att fiska i totalt 25 vikar spridda i Stockholms skärgård under perioden 1 april-15 juni. Syftet är att freda gädda och abborre under leken, med anledning av de senaste årens larmrapporter om dålig fisktillgång och fiskreproduktion i Östersjön.


Under 2004 avsattes 17 fredningsområden för fisk runt om i skärgården. Områdena togs fram gemensamt av Länsstyrelsen och fiskets regionala organisationer*. Dialogen har fortsatt och har resulterat i att ytterligare 8 vikar fredas under leken från och med i år. Totalt är nu 25 vikar från Singö i norr till Mörkö i söder fredade under leken.

- Det är mycket positivt att föreslagna områden är lokalt förankrade och att dialogen med och mellan fiskets olika intressenter är så konstruktiv, säger länsfiskekonsulent Henrik C Andersson.

Fiskeförbuden syftar till att kunna bedriva ett långsiktigt och hållbart fiske. Yrkesfiskare, fiskevattenägare och sportfiskare har påtalat att fisket under flera år blivit sämre på många platser i skärgården. De undersökningar som Fiskeriverkets kustlaboratorium genomfört i Stockholms skärgård har visat att det finns avsevärt färre fiskungar i de södra och yttre delarna än vad som normalt borde finnas.

- Jag hoppas att den konstruktiva dialogen ska fortsätta och att de fiskevårdsåtgärder som vidtas kommer att få effekt i ökande bestånd, säger Henrik C Andersson.

Kartor över samtliga områden med fiskeförbud och en kortfattad version av fiskelagstiftningen gällande Stockholms län finns i Fiskeguiden som nu kommit i nytryck. I fiskeguiden finns även fisketips, adresser m.m. matnyttigt för den fiskeintresserade. Fiskeguiden är gratis och kan beställas från Länsstyrelsen.

>> Länk till kartorna finns från detta pressmeddelande på www.ab.lst.se/press

[Länk till kartorna http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____6300.asp ]

För mer information kontakta
Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen i Stockholms län, tfn 08-785 40 55 eller 070-673 06 71