Umeå kommun

Fler heltider inom äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2017 12:23 CEST

Förbättrad kontinuitet och minskad restid inom hemtjänsten. Det är två resultat som redovisas i äldrenämndens delårsrapport för perioden januari–april 2017.

Antalet heltidsanställda inom hemtjänsten har ökat från 70 procent till 84 procent och inom vård- och omsorgsboende från 46 procent till 82 procent sedan verksamheterna gått in i heltidsorganisationen.

– Planerad ledighet kan nu ersättas med ordinarie personal, vilket ger en bättre kontinuitet och trygghet för de äldre, säger Janet Ågren (S), ordförande, äldrenämnden.

Inom vård- och omsorgsboende har det varit svårt att anpassa verksamheten till det ökade antalet heltidsanställda, vilket gör att man redovisar ett stort ekonomiskt underskott för perioden (-7,3 miljoner kronor). Äldrenämndens totala resultat för perioden är -5 miljoner kronor.

VerksamhetAndel heltidsanställdaFörändring tertial 1
Totalt för äldrenämnden 85,2 % (målvärde 85 %)
Hälso- och sjukvård i hemmet96 %+ 0,8
Vård- och omsorgsboende85,7 %+ 29,7
Din kommunala hemtjänst79,2 %+ 10,5
Utredning och bistånd97,2 %+ 1,5

Minskad restid inom hemtjänsten
Installation av nyckelgömmor inom hemtjänsten har slutförts under våren. Nyckelgömmorna har minskat restiden inom hemtjänsten i och med att man inte behöver hämta och lämna nycklar under sitt arbetspass. Istället kan man låsa upp den nyckelgömma som finns utanför personens dörr.

Mer information

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
maria.winroth@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.