Handelsanställdas förbund

Fler heltider leder inte till ökad arbetslöshet - men däremot till ökad jämställdhet

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 14:56 CET

Påståendet från Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel, att en lag om rätt till heltid skulle leda ökad arbetslöshet saknar saklig grund. Att sysselsättningen räknat i antalet individer minskar när man inom en bransch rationaliserar bort de sämre jobben och de dåliga anställningsformerna är både möjligt och troligt. Men vare sig arbetsgivare eller fackliga organisationer har tidigare verkat för att arbeten som ny teknik och organisation gjort överflödiga ska vara kvar. Inom handeln har självbetjäning införts liksom att mindre enheter slagits ut och ersatts av stora där andelen sysselsatta per försåld enhet under lång tid minskat. Den ökande konsumtionen har ändå lett till fler jobb.

- Ingen tror heller att korta anställningar med dåligt arbetsinnehåll långsiktigt skulle ge högre sysselsättning. Istället kan vi nu se att hur det växande antalet deltidsarbetslösa, i första hand unga kvinnor, blir inlåsta i en deltidsfälla utan tillgång till karriär- och kompetensutveckling. Något som dessutom hämmar rörligheten på arbetsmarknaden säger ordförande i Handelsanställdas förbund, Lars-Anders Häggström.
Heltidsarbetslösa har en betydligt bättre möjlighet tillgång till hjälp, stöd och kompetensutveckling för att kunna ta nya jobb som kräver annan utbildning. På sikt skulle därför en fungerande lag om heltid leda till bättre anställningar, bättre matchning på arbetsmarknaden och därmed ökad sysselsättning.

Ur jämställdhetssynpunkt kan man konstatera att Dag Klackenbergs argumentet i praktiken betyder att det är unga kvinnor som ska dela på jobben och lönen. Ett liknande resonemang skulle vara omöjligt att föra i en mansdominerad bransch – vilket visar slags syn man har på jämställdhetsfrågor inom Svensk Handel.

För övrigt är Klackenbergs argumentation om ökad arbetslöshet lika logisk som att sysselsättningen skulle öka om alla män som arbetar heltid på Volvo tvingades gå ner till deltid.


För mer information kontakta:

Sven Lindberg
Pressombudsman
08-412 68 89
070-630 97 02
sven.lindberg@handels.se