Arbetsmiljöverket

Fler heltidstjänster ─ vinst för samhället

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 11:55 CEST

Med ökad andel heltidsanställningar kan samhälle och individ göra stora vinster, framgår av HelaProjektets slutrapport som i dagarna överlämnas till regeringen. Fler kan leva på sin lön. Ersättningen från a-kassan minskar. Genom färre anställda på deltid, övertid och vikariat kan kommuner tjäna stora summor årligen och samtidigt bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Pension och föräldraförsäkring är kopplade till hur mycket man arbetar. Förutom dessa ekonomiska vinster, har de som gått upp i tid fått en starkare anknytning till jobbet. Inflytande och engagemang har ökat; möjligheterna att medverka i personalutbildning och andra former av kompetensutveckling förbättrats.

─ Varje organisation måste hitta sin lösning. Förändringsarbetet måste få ta tid. Det ska förankras väl och alla berörda måste få komma till tals, framhåller Kenth Petterson, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket (AV). Arbetsgivarna behöver också stöd för att kunna beräkna kostnaderna för olika alternativa lösningar, när processen drar igång.

Kenth Pettersson har varit ordförande för projektets styrgrupp, i vilken också ingått representanter för AMS, Arbetslivsinstitutet, JämO och Svenska ESF-rådet.

Deltidstjänster har länge varit ett sätt för arbetsgivarna att möta behovet av flexibilitet. Anställda, kvinnor mest, har stått ut med ett fysiskt tungt och psykiskt krävande arbete, eftersom det ändå bara handlar om deltid. Samtidigt har kraven på heltid inte varit starka nog genom möjligheten till arbetslöshetsersättning för den tid man inte arbetar. Dessa förhållanden har befäst kvinnors sämre ställning på arbetsmarknaden.

Arbetsinnehåll, arbetsbelastning, arbetsorganisation och jämställdhetsfrågor har därför varit viktiga inslag i HelaProjektet, som bistått ett 70-tal projekt runt om i landet med bl a utbildning och olika former av processtöd. 2/3-delar har genomförts inom kommuner och landsting, resterande inom bl a handeln och mindre företag. Forskare har studerat mekanismerna i förändringsarbetet och följt processerna i ett 15-tal projekt.

Totalt har ca 20 000 anställda berörts, varav hälften deltagit i olika projekt eller arbetsgrupper. Hittills har närmare 2 000 fått önskad arbetstid i direkt samband med projektens genomförande. Arbetsförmedlingen, a-kassan och även många arbetsgivare har minskat sina kostnader.

─ Arbetsmiljö och arbetsorganisation har diskuterats flitigt och mynnat ut i många konstruktiva lösningar till schemaläggning och planering, säger Kenth Pettersson. Det bästa av allt – alla tjänar på det.

På arbetsförmedlingarna finns f n ca 70 000 registrerade som deltidsarbetslösa och ca 90 000 med tillfälliga timanställningar. Utöver dessa finns ett stort antal personer som vill gå upp i arbetstid, men som inte är anmälda på arbetsförmedlingen.

HelaProjektet har pågått 2002 – 2005 och stött de olika genomförandeprojekten med som högst 50 procent av kostnaden.

Läs mera på www.helaprojektet.com

Kontaktpersoner:

Mårten Holmström, AV, projektledare, tel 08-730 95 29; 070-673 67 46

Jan Ottosson, ALI, 08-619 67 96

Johan Rudebeck, AMS, 08-586 063 56

Eva Nikell, JämO, 08-440 10 75

Kristina Ossvik, Sv ESF-rådet, 08-579 171 23

Catarina Edgar
Pressekr/Arbetsmiljöverket
730 99 99; 070-210 79 99