Boplats Göteborg

Fler hyresrätter på Boplats Göteborg 2009

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 13:03 CET

Antalet annonserade lägenheter uppgick till 9 702 (8 650 förra året) och antalet registrerade bostadssökande ökade till 94 100 (84 400).


Fler lägenheter – 40 procent från privata värdar
Antalet lägenheter som annonserades på Boplats Göteborg uppgick till 9 702, en ökning med 12 procent sedan föregående år. Andelen lägenheter från privata värdar fortsatte öka under 2009. Dessa stod för 40 procent av lägenheterna på Boplats Göteborg (35,5 procent 2008). Lägenheter från de kommunala bostadsbolagen stod för 54 procent (57 procent 2008) och Chalmers studentbostäder sex procent (sju procent).

Inte bara Göteborg
Lägenheter från de näraliggande kommunerna uppgick till 826, vilket motsvarar 8,5 procent.
- Det är främst Mölndal, men under 2009 har vi sett allt fler lägenheter från Alingsås och Lerum, säger Maria Meyer-Martins, VD på Boplats Göteborg.

Fler sökande men de flesta inte aktiva
Av det totala antalet registrerade på Boplats Göteborg (94 100), sökte bara en tredjedel aktivt på bostadsmarknaden. Under en månad sökte i snitt 30 000 personer minst en lägenhet.

Färre tackar ja till lägenhet
Andelen ja-svar minskade under 2009, då 37 procent av dem som fått visningserbjudande tackade ja till kontrakt – mot 42 procent året innan. 36 procent tackade nej till lägenhet och 28 procent svarade aldrig på erbjudandet.

Växande webbplats
Antalet besökare på www.boplats.se var under 2009 7,2 miljoner, en ökning på 400 000 mot föregående år.

Fortsatt många privatrum och andrahandsbostäder
Under 2009 annonserades drygt 500 andrahandslägenheter på Boplats Göteborg och närmare 600 privatrum.

För ytterligare information:
Maria Meyer-Martins, VD, Boplats Göteborg, tel. 031 – 100 251
Shahbaz Khan, informatör, Boplats Göteborg, tel. 031 - 100 254


Boplats Göteborg är en marknadsplats för bostäder i Göteborg. Boplats Göteborg ägs av Göteborgs Stad, de kommunala bostadsbolagen Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag (Bostadsbolaget) och Familjebostäder i Göteborg AB samt de privata fastighetsägarna genom Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Boplats Göteborg förmedlar inga lägenheter, det görs alltid av bostadsbolagen själva. För mer information besök www.boplats.se. Boplats Göteborg,  Rosenlundsplatsen 1, 411 20 Göteborg.