Saco

Fler i arbete viktigaste valfrågan för sveriges akademiker

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 11:00 CEST

- ”Fler i arbete”, ”ökad kvalitet i utbildningssystemet” och ”minskad ohälsa i arbetslivet” är de frågor som akademikerna anser vara de viktigaste våren 2006. Det visar den enkätundersökning bland akademiker som SACO regelbundet gör. Frågorna varierar och berör aktuella ämnen i samhällsdebatten. I den barometer som nu presenteras finns frågor som hör samman med valrörelsen, vilka frågor som anses viktiga och hur man önskar se samhällsutvecklingen. Också frågor kring arbete och lön, samt facket, finns med som huvudämnen.

Bland annat framkommer följande:
Viktigaste frågorna för akademiker är ”fler i arbete”, ”ökad kvalitet i utbildningssystemet” och ”minskad ohälsa i arbetslivet”.
Arbetslösheten bland akademiker anses vara en viktig fråga, och regeringen bedöms ha misslyckats med att hantera den frågan. I andra frågor bedöms nuvarande regeringsunderlag ha större möjlighet att lösa samhällsproblem, exempelvis integration och ohälsa på arbetsplatserna.
Kompetens och egna insatser bör än mer än idag ligga till grund för lönesättningen. Det anser en stor majoritet av såväl manliga som kvinnliga akademiker, även om övervikten för den uppfattningen är någon mindre bland yngre akademiker.
Läs hela akademikerbarometern på SACO.se. - http://www.saco.se/templates/saco/document.asp?id=4500

För ytterligare information: John Ahlmark, kommunikationschef, SACO, 070-610 01 19