Fysioterapeuterna

Fler i vårdpersonalen får säga sitt när klinikchefen inte är läkare

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 09:15 CEST

Ett chefsuppdrag på Sahlgrenska sjukhuset har varit utlyst länge. Men ingen söker. En sjukgymnast skulle passa perfekt för jobbet. Men man vågar inte riktigt. Det säger sjukgymnasten Ronny Lestander, landets enda ”icke-läkare” som är chef över en hudklinik. På fredag, 28/10, på Sjukgymnastdagarna på Stockholmsmässan berättar han under rubriken ”uppdrag chef”.

De flesta sjukgymnaster är vana vid att vara ledare, oftast som coach för patienterna. Det borde inte vara någon större skillnad mellan att leda sjukgymnaster och andra, framhåller Ronny Lestander. Men det handlar hela tiden om personliga egenskaper och ledaregenskaper, tillägger han.

Som verksamhetschef för länskliniken Hud STD på Norrlands universitetssjukhus i Umeå bryter Ronny Lestander ny mark. Den traditionella hierarkien krävde att en läkare skulle inneha en tjänst som hans.

-Jag har inte någon erfarenhet av dermatologi som en läkare, men jag har ledarerfarenheter.

Ronny Lestander tror att han fick arbetet på grund av personliga egenskaper, en väl förberedd anställningsintervju och tidigare erfarenheter. Idag sitter han också med i styrelsen för Sjukgymnastförbundet LSRs sektion för chefer och ledare.

Bland sjukgymnasterna är ungefär 70 procent kvinnor och 30 procent män men bland chefer är nog siffrorna de omvända, tror Ronny Lestander. Kanske beror detta på gammal vana, att män är mera vana vid att ta för sig, tror han.

- Det är stor skillnad mellan om det är en sjukgymnast eller en läkare som är chef. Under min ledning kommer fler grupper till tals under medarbetarsamtalen. Flera undersköterskor och sekreterare säger att det är första gången de blivit tillfrågade om vad de tycker.

Ronny Lestander arrangerar stormöten för hela kliniken en gång i veckan, framför allt för att all personal ska få samma information samtidigt.

Även sjukgymnasten Mats Leonardsson talar om ledarskap på SjukgymnastDagarna. Som chef för Nordpuls AB och tolv anställda i Falun arbetar han med ”medvetet, utvecklande ledarskap” men framför allt utbildar han ledare i näringslivet.

- Att avsätta tid för reflexion kring sitt ledarskap är en grundförutsättning om jag vill utvecklas som ledare, säger han.

Mats Leonardsson talar gärna om ”transformativt ledarskap” ett begrepp som utvecklats av Försvarsmakten. Det bygger på ett ledarskap som kännetecknas av föredömligt handlande, personlig omtanke och inspiration.

- Försvaret är inte länge auktoritärt som många tror. De ligger långt framme när det gäller de ”mjuka” faktorerna i ledarskapet.

Att arbeta med emotionell medvetenhet är också en utmaning för Mats Leonardsson, eftersom utvecklingspotentialen är hög hos många ledare. Det är ett enormt effektivt verktyg för den som vågar ge sig ut på ”banan”, betonar han.

- Hälsofrämjande ledarskap är också en viktig ledstjärna för mig, med ”empowerment” som en viktig faktor. Hälso- och kompetensutveckling borde gå hand i hand. Även balansen mellan krav och kontroll är viktig för både välmående och effektivitet, framhåller Mats Leonardsson.

För mer information kontakta:
Ronny Lestander, ronny.lestander@vll.se och
Mats Leonardsson, leo@nordpuls.se

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, LSR, är sjukgymnasternas nationella organisation. LSR verkar för en kunnig och ansvarskännande yrkeskår i ständig utveckling som kan arbeta på såväl en nationell som internationell arbetsmarknad. LSR är en partipolitiskt obunden organisation.
Välkommen till förbundets webbplats, www.sjukgymnastforbundet.se för mer information om verksamheten.