Norrköping Science Park

Fler idéer och innovationer till marknaden med nytt regionalt verktyg - Projektarena IVM

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 14:37 CET

I slutet av 2011 beviljades Norrköping Science Park tillsammans med de övriga verksamheterna i Visualiseringscenter C, stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. Under två år ska drygt 6 miljoner kr användas regionalt för att hjälpa fler innovationer och affärsidéer inom interaktiva och visuella medier till marknaden, med hjälp av nya strukturerade metoder och processer. 

”Projektarenan är ett viktigt steg för den fortsatta utvecklingen inom en av våra mest intressanta branscher. Jag ser fram emot givande samverkan mellan universitet, science parks, näringsliv och kommun! Sett i ett bredare perspektiv är det här en del av Norrköpings fortsatta resa mot ett allt mer kunskapsintensivt näringsliv. Det stärker vår position som en kreativ och konkurrenskraftig etableringsort i en spännande region”, säger Anne Revland, näringslivsdirektör, Norrköpings kommun.

Projektarena IVM, Interaktiva och visuella medier, utgår från den unika kompetens som finns runt medieteknik och visualisering vid Linköpings Universitet i Norrköping, såväl som den samlade kompetensen i Visualiseringscenter C. Prioriterat för projektet är företagsnytta, nyskapande, långsiktiga effekter, resultat och fler etablerade verksamheter när projektet är avslutat. Tillväxtverket ser en stor potential i de resurser som finns inom Visualiseringscenter C. Nu handlar det om att genom utvecklingsprojekt med näringsliv och andra aktörer hitta effektiva processer att använda långsiktigt och även inom andra branscher.

”Pengarna möjliggör att vi tillsammans med näringslivet kan fånga upp fler idéer som kan bli innovationer och så småningom kommersiella produkter. Vi ska skapa en arena för utvecklingsprojekt där vi har tillgång till en rad olika kompetenser. Målet är bl.a. att implementera och effektivisera processen från innovation till marknad”, säger Heléne Njord på Norrköping Science Park och ansvarig projektledare för Projektarena IVM. ”Som science park är vår roll att vara en plattform för utveckling av det lokala och regionala näringslivet. Projektarenan blir en central del i det”, fortsätter Heléne.  

Projektarena IVM ligger helt i linje med den satsning man gör på nationell nivå med Innovationsstrategin och stämmer väl överens med Östergötlands regionala utvecklingsprogram.

Om Projektarena IVM
Inom Projektarena IVM ska fler idéer och innovationer nå marknaden genom utvecklade metoder och processer. Projektet drivs operativt av Norrköping Science Park i samverkan med Interactive Institute, Norrköping Visualisering AB och Linköpings Universitet, alla aktörer i Visualiseringscenter C. Förutom nämnda parter är Norrköpings kommun och Östsam medfinansiärer. Exempel på tidigare projekt där aktörerna tillsammans har utvecklat nya lösningar är det Virtuella obduktionsbordet.

För mer information:
Heléne Njord, Norrköping Science Park, projektledare Projektarena IVM: helene.njord@nosp.se, 011-26 41 98.
Anne Revland, Näringslivsdirektör Norrköpings kommun; 0730-20 15 02, anne.revland@norrkoping.se

I och omkring LiU Norrköping bedrivs forskning och utveckling på hög nivå - på flera områden håller vi världsklass. Det gäller till exempel Tryckt Elektronik, Interaktiva tjänster och Visualisering. Därför är det här som Norrköping Science Park har sitt fokus.