Femklövern i Skåne

Fler insatser för att förbättra den sexuella hälsan

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2013 08:30 CET

Reproduktiv och sexuell hälsa inbegriper allt som har med sexualitet och fortplantning att göra. I Region Skånes strategi för sexuell och reproduktiv hälsa 2011-2015 finns övergripande mål om att förebygga sexuellt överförbara infektioner inklusive hiv, oönskade graviditeter, sexuellt våld, könsstympning och prostitution samt våld och diskriminering på grund av sexuell läggning.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu fattat beslut om en handlingsplan för att nå dessa mål. Fokus i handlingsplanen är att öka tillgängligheten på vård för att förbättra den sexuella hälsan hos befolkningen i allmänhet och för de prioriterade grupperna i synnerhet.

– Information om sexuell hälsa behöver få en bättre spridning samt fler behöver gå och testa sig. Inte minst måste vi nå fler unga män i åldern 23-25 år där väldigt få idag testar sig, säger Gilbert Tribo.

– Vi behöver rusta vår egen organisation bättre på detta området. Ett regionalt kompetenscentrum kan tillgodose det ökande behovet av samordning, kompetensförsörjning, kunskapsspridning och preventionsarbete, säger Anders Åkesson.

Mer information och kommentarer:
Gilbert Tribo (FP)
Regionråd och ordförande i närsjukvårdsberedningen
Tel: 0768-87 03 07

Anders Åkesson (MP)
Regionråd (MP) och 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Tel: 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne