Svenskt Näringsliv

Fler jobb i euroländerna

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 14:34 CEST

I Sverige utvecklas sysselsättningen väsentligt sämre än i euroländerna. Det visar nya siffror från Eurostat och ECB, som presenterades av Stefan Fölster, chefekonom i Svenskt Näringsliv i Göteborg under tisdagen.

Om Sverige hade haft samma sysselsättningsutveckling som euroländerna enbart under det senaste året skulle 34 000 fler svenskar ha haft arbete. Om Sverige hade haft samma sysselsättningsutveckling som euroländerna sedan euron infördes 1999 skulle 108 000 fler svenskar ha haft arbete idag.

- I Sverige ha spridits en myt att Sverige skulle ha klarat jobben bättre än euroländerna. Denna myt har byggt på prognoser. När nu de faktiska siffrorna kommer, visas en helt annan utveckling än vad en del konjunkturbedömare har väntat sig. Alla euroländer utom Österrike har haft en bättre sysselsättningstillväxt än Sverige sedan 1995, säger Stefan Fölster.

Drygt nio miljoner fler européer har arbete idag jämfört med 1999, året då euron infördes. Även under det senaste året med lågkonjunktur har 500 000 fler européer fått arbete.

Läs fullständigt PM om sysselsättningen i euroländerna på www.svensktnaringsliv.se

För mer information, kontakta:
Stefan Fölster, chefekonom, tfn 070-304 31 60
Cecilia Reuterberg, Regionchef Göteborg, tfn 070-302 94 15