Post- och telestyrelsen, PTS

Fler kan få bredband men hastigheterna skiljer sig åt beroende på var du bor

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 10:27 CET

Bredbandstäckningen i Sverige har fortsatt öka, det visar kommunikationsmyndigheten PTS rapport "Bredbandskartläggning 2009". Den största ökningen står fibernät och mobila bredbandsnät (HSPA) för.

Dessa nät täcker nu 40 respektive över 99 procent av de svenska hushållen. I glest befolkade områden är ökningen av mobil bredbandstäckning särskilt markant. Näten täcker där nära 98 procent av hushållen jämfört med knappt 79 procent 2008. Totalt saknar idag cirka 2 800 hushåll och företag bredbandstäckning, en minskning sedan 2008 då 4 400 hushåll och företag saknade täckning.

PTS bedömning är att efterfrågan på snabbare bredband kommer att öka i takt med tjänsteutvecklingen och på grund av att unga användare förändrar användningsmönstren. Myndigheten har därför undersökt vilken hastighet bredbandsnäten erbjuder i olika delar av landet. Det finns stora skillnader mellan tätbefolkade områden och de mer glest befolkade delarna av Sverige. För riktigt höga hastigheter krävs idag trådbundna anslutningar.

- Sverige har bra bredband, men om vi ska kunna nå det långsiktiga målet om ett bredband i världsklass krävs att hela landet får ta del av en fortsatt utbyggnad av bredbandsnät som levererar höga hastigheter. Vi behöver en nationell kraftsamling på bredbandsområdet och regeringen har genom bredbandsstrategin gett oss språngbrädan, säger PTS generaldirektör Göran Marby.

En rad länder i vår omvärld satsar på bredband, och har ambitiösa mål. Sedan i november 2009 har också Sverige en nationell bredbandsstrategi. Strategin sätter upp målet att 90 procent av de svenska hushållen och företagen bör ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Även om utvecklingen ska vara marknadsdriven har stat, regioner och kommuner en viktig uppgift. Offentliga aktörer, däribland PTS, kan bana väg för och driva på utvecklingen, till exempel genom att ta bort hinder, initiera samarbeten och se till att de former för finansiering som faktiskt finns också används. PTS kan stödja en ökad tillgänglighet till snabbt bredband bland annat genom att intensifiera sitt arbete för en effektiv konkurrens på bredbandsområdet och fortsätta utveckla förvaltningen av radiospektrum.

Rapporten Bredbandskartläggning 2009

Bredbandstäckning per län och kommun - Tabellbilaga

För mer information:
Mattias Viklund, chef enheten för marknadsanalys, tfn: 073-066 57 11
PTS presstjänst: 08-678 55 55

HSPA (High Speed Packet Access) är en trådlös bredbandsteknik som höjer datahastigheten i 3G-nät.

 

Pressmeddelandet i sin helhet hittar du på
http://www.pts.se/sv/Nyheter/Pressmeddelanden/2010/Fler-kan-fa-bredband-men-hastigheterna-skiljer-sig-at-beroende-pa-var-du-bor/ Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. PTS arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.

Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm, tel. 08-678 55 00