Trafikverket

Fler kan ta tåget när Trafikverket bygger om stationerna

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 11:34 CEST

För att funktionshindrade, barn och äldre lättare ska kunna ta sig till tåget bygger Trafikverket om ett 60-tal järnvägsstationer runt om i landet. Projektet ”Stationer för alla” pågår under 2009-2011 och vid årsskiftet kommer 38 stationer vara färdiga.

Trafikverket vill att alla ska kunna resa i kollektivtrafiken. Att det ännu inte är så överallt är dock i dag en verklighet för många. Som en del i att förbättra möjligheten att resa med tåg genomför Trafikverket just nu ett stort arbete med att tillgänglighetsanpassa stationsmiljön för personer med funktionshinder.

Projektet ”Stationer för alla” har kommit drygt halvvägs och vid årsskiftet kommer 38 stationer att ha tillgänglighetsanpassats. Bland de åtgärder som genomförts kan till exempel nämnas att Trafikverket har låtit bygga ledstråk och tydligt uppmärkta skyddszoner på plattformar. Dessutom har Trafikverket installerat kompletterande ledstänger och markering av trappor, taktila orienteringstavlor och spårnummerskyltar (skyltar som kan användas av både seende och synskadade).

Andra förbättringar som har genomförts är bland annat:
•    Ledstråk till och från samt på plattformar
•    Lämplig lutning på ramper
•    Bättre belysning, både allmän belysning och på skyltar
•    Nya bänkar och lutningsbrädor, soffor och papperskorgar
•    Nya vind- och väderskydd
•    Komplettering av ledstänger
•    Kompletterande markering av trappor
•    Kontrastmarkeringar på glaspartier, utskjutande ytor och föremål
•    Anpassade knappsatser i hissar

Trafikverkets arbete med att anpassa stationer för funktionshindrade följer ett EU-direktiv och den svenska regeringen har satt som mål att 40 stationer ska anpassas fram till 2010. Trafikverket går sedan vidare och åtgärdar ytterligare stationer så att totalt ett 60-tal ska vara klara till 2011. Målsättningen är att ytterligare ett stort antal stationer byggs om fram till 2015 och totalt handlar det om cirka 150 stationer.

Mer information om Stationer för alla:
www.trafikverket.se/stationerforalla

Kontakt:
Mikael Persson Arman, projektledare Stationer för alla, 070-545 82 25
Peter Ekman, projektledare Stationer för alla, 070-557 96 32

Möt oss på Stockholmsmässan under Persontrafikdagarna
Trafikverket deltar i Persontrafikdagarna på Stockholmsmässan 26-28 oktober (monter C02:21). Där berättar vi bland annat mer om arbetet med tillgänglighetsanpassning av stationer.

Läs mer på:
www.trafikverket.se/Aktuellt/Evenemang/Kommande-evenemang/Persontrafikmassan-2010

Kontakt:
Bertil Magnusson, nationell samordnare kollektivtrafik, 070-658 93 54

Det ska vara enkelt för alla resenärer att ta sig via stationen till och från tåget. Under 2010 och 2011 arbetar Trafikverket tillsammans med Jernhusen, kommuner och övriga stationsägare för att förbättra tillgängligheten för våra resenärer
.