BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Fler kontaktade Bris under sommarlovet

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 15:15 CEST

Nu är sommarlovet över för alla barn och ungdomar, men Bris kuratorer har inte haft semester. Under sommarmånaderna 2015 ökade Bris stödjande kontakter med sju procent jämfört med förra året och främst skedde kontakterna via chatten.

Vänner, kärlek och psykisk ohälsa. Det var de främsta ämnena som barn och unga ville prata om när de kontaktade Bris kuratorer under sommarlovet. Och kontakterna var många, 300 fler stödjande kontakter skedde under sommaren 2015 jämfört med samma period förra året. Främst var det via chatten (36 procent), därefter via mail med 34 procent och telefon med 22 procent.

–På sommaren har många av samhällets stödfunktioner begränsad tillgänglighet vilket vi på Bris märker av. Många barn och unga berättar om känslor av ensamhet och oro som de inte riktigt vet hur de ska hantera. I samtal med oss kuratorer får de möjlighet att sätta ord på sina tankar och känslor. Tillsammans funderar vi kring vad den unga behöver för att må så bra som möjligt i livet, säger Stina Michelson, kurator på Bris.

Anledningen till att fler barn och unga sökt kontakt med Bris kan till viss del bero på organisationens satsningar på sociala medier samt den egna mobilappen Abused Emojis som gör det enklare för barn och unga att uttrycka vad de känner.

– Det är viktigt att Bris finns där barn och unga finns och vi försöker hela tiden hjälpa dem att uttrycka även de jobbiga känslorna. Vår satsning i sociala medier och vår nya mobilapp är en del av det arbetet, säger Silvia Ernhagen, kommunikationschef på Bris.

Tre av fyra stödjande kontakter sker med flickorDet är flest flickor som kontaktar Bris för att få råd och stöd, och denna sommar var inget undantag. Tre fjärdedelar, 76 procent, av alla kontakter som skedde under sommarlovet var flickor medan endast 17 procent var med pojkar. Under sommaren kunde man även se att den största andelen av de som hörde av sig till Bris var 14 år gamla. Detta går att jämföra med våren då de flesta kontakterna var något äldre.

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.se