Utbildningsdepartementet

Fler kulturarvsprojekt beviljas pengar

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 13:24 CEST

Access är regeringens stora satsning för att bevara, vårda och visa upp det svenska kulturarvet, till exempel olika samlingar, föremål och arkivalier. Idag blev det klart att ytterligare ett 30-tal projekt har beviljats Access-medel, däribland Nationalmuseum i Stockholm, Rinkeby Folkets hus och Byteatern i Kalmar. Dagens beslut från Kulturrådet omfattar cirka 24 miljoner kronor som beräknas ge cirka 73 nya anställningar.

- Access är en kraftsamling för mycket viktiga uppgifter inom kulturminnesvården, säger utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. Den har mötts av ett överväldigande gensvar från kultursektorn. Jag är därför glad över att det idag har beviljats pengar till fler angelägna projekt runt om i landet.

Access omfattade från starten över en halv miljard kronor som innebar att åtminstone 650 personer kan utföra mycket efterlängtade och viktiga uppgifter inom kulturminnesvården. I regeringens vårbudget tillfördes nyligen ytterligare 150 tjänster i syfte att öka omfattningen av satsningen redan från halvårsskiftet.

Stödet ges under två år och vänder sig till dem som är verksamma inom områden som museer, kulturmiljöer, arkiv, scenkonst, bibliotek, film, foto samt bild och form. En särskild pott används även för underhåll, vård och bevarande av kulturbyggnader som teatrar, museer, slott och herresäten.

Läs mer om Access-projekten på Kulturrådets webbplats, www.kulturradet.se.Kontakt:
Thomas Johansson
Pressekreterare hos Leif Pagrotsky
08-405 18 17
070-364 18 17
thomas.johansson@educult.ministry.se