NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

Fler kunskapsförmedlare ställer krav på välutbildad arbetskraft

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 14:08 CEST

Kunskapsförmedlarna har blivit fler. Branschen är en av få som vuxit under de senaste 15 åren. Förklaringen är att det svenska utbildningssystemet, främst inom grundskola och högskola, expanderat kraftigt. I början av 90-talet arbetade 300 000 personer som kunskapsförmedlare. 2002 hade den siffran stigit till 450 000.

Till branschen kunskapsförmedlare räknas sysselsatta inom grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och högskolan. Sysselsatta inom forskning och utveckling räknas också hit. Kunskapsförmedlarna är välutbildade. 2002 sysselsatte branschen 27 procent eller nära 200 000 av samtliga i riket med minst en treårig eftergymnasial utbildning. Det gör kunskapsförmedling till den bransch med högst andel eftergymnasialt utbildade.

-Det ställs krav på utbildningssystemet för att möta branschens efterfrågan på välutbildad arbetskraft. Kunskapsförmedlarna är en förutsättning för ökad tillväxt och sysselsättning i hela samhället, säger Nuteks tf generaldirektör Sune Halvarsson.

Precis som i många andra branscher är medelåldern hög bland kunskapsförmedlarna. 2002 var medelåldern 43,5 år med tyngdpunkt i de högre åldersintervallen. Branschen kommer att ställas inför stora pensionsavgångar de kommande åren och risken är att bristen på kunskapsförmedlare blir stor. Redan idag råder brist på t ex förskollärare och gymnasielärare med yrkesinriktning. Samtidigt kommer elever i framförallt gymnasieskolan att bli fler som en följd av 1990-talets stora barnkullar.
För ytterligare information kontakta:
Jörgen Lindell, analytiker och projektledare för nyhetsbrevet Nya Fakta & Statistik - Framtidens Näringsliv, 08-681 65 16


Resultaten av analyserna presenteras i Nuteks och IVA:s (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) nyhetsbrev Nya Fakta och Statistik – Framtidens Näringsliv. Läs mer och anmäl dig till den kostnadsfria prenumerationen på nyhetsbrevet Nya Fakta och Statistik – Framtidens Näringsliv via www.nutek.se/framtidensnaringsliv