Konstkalendern

Fler kvinnor än män ställer ut på konstgallerierna

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 16:00 CET

Fler kvinnliga konstnärer ställer ut än män, men männens konst är mer gångbar än kvinnornas hos gallerier och andra som ställer ut konst. 

Av de cirka 11 800 konstnärerna i Konstkalenderns databas finns en knapp övervikt av kvinnor. Databasen består av de konstnärer som ställt ut sina verk i Sverige under åren 2005 till idag. Databasen innehåller uppgifter om sammanlagt ca 27 500 utställningar. 

Vissa konstnärer är mer populära än andra - detta har vi åskådligjort genom att för varje år mellan 2008 och 2015 räkna ihop hur ofta de mest populära konstnärerna ställer ut varje år. Dessutom har vi delat upp dem i kvinnor och män (se diagram ovan).

Det visar sig att det genomgående är flest män som ställer ut ofta, år 2010 är undantaget. Om vi ser till hela perioden som Konstkalenderns statistik omfattar, 2005–2015 så är det 67 kvinnor som ställt ut 10 gånger eller mer. Samtidigt var det 97 män som ställt ut lika många gånger.

Den som haft flest utställningar under perioden är Maria Friberg (29) följd av Örjan Wikström (23).