Kristdemokraterna, KD

Fler kvinnor när partibok fick ge vika för kompetens

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 09:50 CEST

– Idag har vi fler kvinnor än någonsin tidigare på ledande befattningar i staten. De av Socialdemokraterna hårt kritiserade förändringarna av utnämningspolitiken har lett till en dramatisk ökning av antalet kvinnliga chefer.

Det sa Mats Odell, Kristdemokraternas andre vice partiordförande, i en kommentar på måndagen.

– Under förra valrörelsen blev jag och mina allianskollegor beskyllda för att bedriva plakatpolitik när vi gick till val på att förändra hur höga statliga chefer utses. Men i valet 2006 gav oss väljarna sitt förtroende att se till att kompetens skulle gå före partibok. När vi nu summerar denna mandatperiod kan vi se att det öppna utnämningsförfarande som vi nu har infört, där statliga toppjobb utannonseras med möjlighet för vem som helst att söka, har gjort att jämställdheten i statsförvaltningen har ökat.
– Nu i augusti var 43,4 procent av våra myndighetschefer kvinnor. Detta kan jämföras med att endast en tredjedel (33 procent) var kvinnor när väljarna röstade bort de rödgröna från makten för fyra år sedan. Bland landshövdingarna, som är en särskild grupp myndighetschefer som jag själv ansvarar för, är det per den 1~september, elva kvinnor och tio män. Detta ska jämföras med att det endast fanns fem kvinnor bland de 21 landshövdingarna 2006.

– Detta visar tydlig att jämställdhet bäst uppnås genom att öppna upp möjligheter för var och en att förverkliga sig själva och utnyttja hela sin potential och inte genom kvotering eller tillsättande av viktiga beslutsfattare genom utnämningsprocesser i slutna rum.

För mer information:

Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
Mobil: 070-353 49 66

Hemsida:
www.kristdemokraterna.se