Sida

Fler kvinnor och barn får tillgång till rent vatten och sanitet i stor Sida-satsning

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 09:12 CET

Att få vara frisk beror ofta på vilken tillgång man har till rent vatten, dusch och toalett.

I dag saknar 780 miljoner människor världen över tillgång till rent dricksvatten och tusentals barn dör varje dag på grund av smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien.

Sida satsar därför 800 miljoner kronor på att förbättra tillgången till vatten och sanitet i utsatta områden.

Sida har nyligen beslutat om ett stort stöd till UNICEF:s projektområde Water Sanitation and Hygiene, WASH, som arbetar för att öka vattentillgången och förbättra de sanitära förhållandena i områden där resurserna saknas.

- Det här stödet är oerhört viktigt inte bara för hälsan utan också för jämställdheten. Om man inte måste lägga gå länga sträckor för att hämta vatten, kan man istället ägna sig åt andra saker som att gå i skolan eller arbeta och få in en inkomst, säger Charlotte Petri Gornitzka,Sidas generaldirektör.

Att installera skoltoaletter och att ha särskilda toaletter för flickor är ofta avgörande för att få fler flickor att stanna i skolan. Vatten och sanitet är också viktigt för hygieniska och säkra förlossningar.

Det är också viktigt för kvinnor och barn att ha en toalett nära sitt hem, och då gärna upplyst. Risken för kvinnor att utsättas för sexuella övergrepp är stor när de tvingas gå ut på natten för att hämta vatten eller uträtta sina behov – detta skapar både oro och rädsla. UNICEF:s projekt hjälper till att försäkra tillgången till dessa grundläggande behov och skyddar på så sätt kvinnor från våld och trakasserier.

UNICEF bedömer att över en miljon människor kommer att få tillgång till rent dricksvatten som ett direkt resultat av det här programmet. Dessutom beräknas sex miljoner människor få tillgång till ordentliga sanitära faciliteter och ytterligare sex miljoner uppskattas nås av hygienutbildningar.

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se