Länsstyrelsen i Gotlands län

Fler lediga jobb, lägre arbetslöshet och antalet arbetslösa ungdomar sjunker

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 14:48 CET

Under perioden januari till oktober 2006 har 4887 arbetssökande fått arbete på Gotland. Det är 154 fler än under samma period 2005. Hittills i år har 2132 platser anmälts till arbetsförmedlingen. Det är drygt 200 fler än under samma period föregående år. Den öppna arbetslösheten var i oktober 1545 personer. Det är 4,2 % av befolkningen 16-64 år och nästan 200 personer färre än i oktober 2005. De arbetsmarknadspolitiska programmen sysselsatte den sista oktober 966 personer eller 2,6 % av befolkningen 16‑64 år och det är närmare 100 personer färre än under oktober 2005. Den öppna arbetslösheten för ungdomar 18-24 år var den sista oktober 449 personer eller 9,1 %. Det är 31 personer färre än i oktober 2005.

– Utvecklingen på den gotländska arbetsmarknaden är fortsatt bättre än föregående år. Vi har fler lediga platser, fler som får jobb och lägre arbetslöshet, konstaterar arbetsförmed­ling­ens chef Tina Ersson.
Så här ser det ut nu!

För ungdomar och långtidsarbetslösa är det särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden. För att öka andelen som kommer ut i jobb satsar Arbetsförmedlingen på högre kvalitet i matchningen och fler arbetsgivarkontakter. Arbets­förmedlingen har för närvarande tre åtgärder som särskilt inriktar sig på att öka kompetensnivån för dem som står längst från arbetsmarknaden.

Gotlandslärling är en praktisk och teoretisk företagsanpassad utbildning där lärlingen finns på företaget fyra dagar i veckan samt hos utbildningsanordnare en dag i veckan. Utbildningen är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, LO-distriktet Gotland, Svenskt Närings­liv, Företagarna, LRF och Folkuniversitet. Första utbildningsomgången har genomförts, andra omgången pågår och rekryteringen till en tredje omgång är påbörjad. På nyåret startar omgång fyra. Efter första omgången fick 9 av 14 deltagare fortsatt anställning.

Ungdomslärling är en utbildning som vänder sig till ungdomar mellan 20-24 år som inte fullföljt grundskola eller gymnasium. Ungdomarna får under utbildningstiden möjlighet att praktisera på flera olika företag. Syftet med utbildningen är att öka anställbarheten och möjlig­heterna till en fortsatt anställning. Intagning sker successivt och några ungdomar har i dagsläget erbjudits fortsatt anställning.

Utbildningen inom Försäljning och Entreprenörskap är ett samarbete mellan Arbets­förmedlingen/Länsstyrelsen, Östsvenska handelskammaren (Projektägare), Almi, Gotlands­akademin och Svenska ESF-rådet. Utbildningen är en säljutbildning med praktik hos ett got­ländskt företag med ambitionen att växa utanför Gotland. Syftet är fortsatt anställning för den arbetssökande eller möjligen ett företagsövertagande. I dagsläget har 10 företag visat in­tresse för att delta i detta projekt och arbetssökande håller på att rekryteras.


Ytterligare upplysning

Jim Enström
Arbetsförmedling
0498-29 25 15