LO

Fler LO-medlemmar än tidigare kan göra semesterresa

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2003 09:24 CEST

Var fjärde LO-medlem - 24 procent - hade varken tillgång till fritidshus eller har gjort någon semesterresa under föregående år. Det visar nya analyser som LO-utredaren Sven Nelander gjort avseende LO-medlemmarnas semestervanor.

Jämförelser med tidigare undersökningar visar att det har skett stora förändringar. Under 1980-talet förändrades andelen LO-medlemmar som varken har tillgång till fritidshus eller har gjort någon semesterresa under de senaste tolv månaderna förhållandevis lite. År 1980 var siffran 25 procent och 1990 uppgick den till 22 procent. Under perioden 1990-97 försämrades dock situationen kraftigt - andelen som varken har tillgång till fritidshus eller har gjort någon semesterresa ökade från 22 till 31 procent.

Men därefter har den negativa utvecklingen brutits och vänts till en klar förbättring. Andelen LO-medlemmar som varken har tillgång till fritidshus eller gjort någon semesterresa under föregående år minskade mellan 1997 och 2001 från 31 till 27 procent. Under det allra senaste året, mellan 2001 och 2002, har andelen som varken har tillgång till fritidshus eller gjort någon semesterresa minskat ytterligare från 27 till 24 procent.

Oavsett hushållstyp är det stora klass- och yrkesmässiga skillnader. Ett exempel: Bland gifta/samboende med barn är andelen som varken har tillgång till fritidshus eller har gjort semesterresa under de senaste tolv månaderna 21 procent bland LO-medlemmar, 10 procent bland TCO-medlemmar och 6 procent för SACO-medlemmar.

Av siffrorna framgår att allra sämst till bland olika typer av hushåll ligger ensamstående med barn, vilket inte är överraskande med tanke på att det är den grupp som enligt inkomststatistiken har den allra lägsta ekonomiska standarden.

Möjligheterna till en varierad semester för vuxna och deras barn är således mycket olika - och beror i hög grad på yrke och samhällsgrupp. Semestern är överhuvudtaget en mycket tydlig "klassmarkör".

Sammanlagt har alltså under de fem åren mellan 1997 och 2002 andelen som varken har tillgång till fritidshus eller har gjort någon semesterresa minskat från 31 till 24 procent. Denna kraftiga förbättring får ses mot bakgrund mot att hushållens disponibla inkomster har ökat kraftigt under denna period och att utvecklingen på arbetsmarknaden varit mycket positiv.

För ytterligare information kontakta Sven Nelander 08-796 26 25