Nationella strokekampanjen

Fler med allvarlig stroke får ny behandling

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2012 09:55 CEST

Fler och fler patienter med allvarlig stroke kan idag räddas till ett funktionellt liv. Antalet behandlingar där stora blodproppar i hjärnan avlägsnas på mekanisk väg, så kallad trombektomi, ökade med 14 procent i landet förra året. Trombektomi är ett av de viktigaste forskningsområdena inom akut stroke. Men tiden till behandling är viktig.

- När det gäller att lösa upp blodproppar, med läkemedel eller mekaniskt, är tiden till behandling otroligt viktig. Alla behöver lära sig att upptäcka stroke i tid och larma 112 direkt, säger Nils Wahlgren, professor i neurologi och expert i styrgruppen för Nationella strokekampanjen.

30 000 personer drabbas av stroke varje år i Sverige och för dem är varje sekund viktig. Det gäller att snabbt komma till sjukhus för att få propplösande läkemedelsbehandling, så kallad trombolys, och minska risken för framtida men och funktionshinder.

För de patienter som drabbas av större blodproppar i hjärnan, där läkemedelsbehandling inte är tillräcklig, finns sedan några år en helt ny behandling där man går in och tar bort blodproppen på mekanisk väg genom så kallad trombektomi. Behandlingsmetoden används på några få sjukhus i landet och är fortfarande under utveckling. Via kvalitetsregister sker en systematisk uppföljning av antalet trombektomier i landet.

Under 2011 ökade den typen av behandlingar med 14 procent i Sverige. Flest behandlingar görs vid Karolinska universitetssjukhuset där Nils Wahlgren är verksam som neurolog. Där rapporterades förra året 98 trombektomier, jämfört med 86 under 2010. I hela landet ökade antalet från 163 under 2010 till 185 förra året.

- En studie vi presenterade i våras, och våra tidigare erfarenheter av trombolys, tyder på att vi kan rädda dubbelt så många patienter till ett funktionellt oberoende med den här metoden, varannan patient blir oberoende jämfört med var fjärde med enbart läkemedelsbehandling, säger Nils Wahlgren. Med funktionellt oberoende menar vi ett liv där man inte behöver stöd av andra för att klara sina dagliga aktiviteter. Då talar vi om patienter med stora blodproppar som har en allvarlig prognos.

Att ta bort en blodpropp på mekanisk väg är ett komplement till propplösande läkemedelsbehandling, som alltid är förstahandsalternativ. Två miljoner nervceller dör varje minut under en stroke, och det är oerhört viktigt att behandlingen kommer igång snabbt.

- Läkemedelsbehandling går snabbast, därför börjar vi alltid där för att vinna tid, säger Nils Wahlgren. Visar undersökningarna sedan att det handlar om en större blodpropp kan det vara aktuellt att gå vidare med trombektomi.

- Oavsett vilket är tidsfaktorn helt avgörande. Ju snabbare det går, desto fler patienter kan vi rädda till ett bättre liv.

Nationella strokekampanjen är ett initiativ från Sveriges landsting och regioner som har som viktigaste mål att minska tiden mellan symtom och larm vid stroke, genom att lära fler att upptäcka stroke och direkt larma 112. Grunden i kampanjen är AKUT-testet, ett snabbt och enkelt sätt att avgöra om en person drabbats av en stroke.

- Om fem år räknar vi med att kunna göra mellan 500 och 700 trombektomier i Karolinskas område, säger Nils Wahlgren. För att vi ska komma dit är två saker avgörande. Den nationella kampanjen för att minska tiden mellan symtom och larm är grundläggande, den andra är att vi fortsätter korta tiden från ankomst till behandling på sjukhuset. Det krävs också ytterligare vetenskapliga studier och sådana är på gång.

För mer information, kontakta:
Nils Wahlgren, professor i neurologi och expert i styrgruppen för Nationella strokekampanjen 073-325 16 03 Anchi Alm, pressansvarig Nationella strokekampanjen 08-452 78 83

Fakta:

Antal trombektomier i Sverige

Karolinska universitetssjukhuset, Solna
2010: 86
2011: 98

Skånes universitetssjukhus, Lund
2010: 37
2011: 47

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
2010: 28
2011: 32

Universitetssjukhuset i Linköping
2010: 2
2011: 4

Norrlands universitetssjukhus, Umeå
2010: 9
2011: 3

Akademiska sjukhuset, Uppsala
2010: 1
2011: 1

Totalt:
2010: 163
2011: 185

Fakta:

AKUT-testet
Ju snabbare en person som drabbats av stroke får vård, desto större är möjligheten att överleva med ett minimalt handikapp. Just nu pågår en nationell kampanj för att fler ska lära sig känna igen symtomen på stroke och snabbt larma 112.

Genom AKUT-testet kan du enkelt kontrollera om du eller någon i din närhet har drabbats av stroke:

Ansikte Kan personen le och visa tänderna? Om ena mungipan hänger - ring 112!

Kroppsdel Arm/Ben Kan personen lyfta armarna och hålla kvar dem i 10 sekunder? Om en arm faller - ring 112!

Uttal Kan personen upprepa en enkel mening som ”Det är vackert väder idag”? Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord - ring 112!

Tid Varje sekund räknas. Tveka aldrig. Ring 112 direkt.

Gör AKUT-testet på www.strokekampanjen.se

Du kan rädda liv. Allt som behövs är att känner igen symtomen på stroke och ringer 112 direkt. www.strokekampanjen.se.