Naturvårdsverket

Fler naturupplevelser med nya satsningar

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 11:23 CET

Barn, unga och nya svenskar prioriteras i årets fördelning av bidrag till friluftsorganisationer.

Naturvårdsverket fördelar, på uppdrag av regeringen, årligen nära 25 miljoner kronor i statsbidrag till landets friluftsorganisationer.

- Friluftsorganisationerna gör ett fantastiskt arbete för att ge människor ökade möjligheter till utevistelse och därmed hälsa och kunskap om naturen, säger Maria Ågren, Generaldirektör för Naturvårdsverket.

Förutom allmänt stöd till olika friluftorganisationer ges bidrag till olika projekt. Svenska Scoutrådet får 580 000 kronor för att underlätta för funktionshindrade att vara i naturen.

- Ett intressant projekt är Skogen som klassrum där Svenska Naturskyddsföreningen samarbetar med Naturskoleföreningen för att hjälpa skolorna att använda närmiljön i sin undervisning. Det handlar bland annat om att fortbilda lärare i utomhuspedagogik och att göra skogen tillgänglig för barn nära skolor och bostäder, säger Maria Ågren.

Till sin hjälp i fördelningen har Naturvårdsverket en referensgrupp som består av personer med erfarenhet från ideella organisationer, statliga myndigheter och markägarorganisationer.

Läs beslutsprotokollet

Läs fördelningen


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingegerd Ward, handläggare enheten för friluftsliv och skötsel,
08-698 13 82, ingegerd.ward@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef
, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att den utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.