Linköpings kommun

Fler nöjda med standard på gator och cykelvägar

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2017 13:36 CET

För första gången sedan 1995 ökar nöjdheten med gator och cykelvägar. Det visar den enkät som kommunen genomförde under 2016. Både gatustandard och snöröjning fick bättre omdöme förra året jämfört med 2015.

Standarden på stora gator, bostadsgatan och cykelvägar upplevs som bra eller acceptabel av 74 procent. Detta är en förbättring med tre procentenheter jämfört med 2015. Högst är nöjdheten med cykelvägar som 78 procent är nöjda med.

- Det här är ett positivt trendbrott och ett steg mot en mer tillgänglig kommun. Jag är glad över att fler uppmärksammar det arbete som görs för att förbättra gator och underlätta snöröjningen. Kommunikationen kring vägarbeten har tagit flera steg framåt de senaste åren och det arbetet behöver fortsätta, säger Elias Aguirre (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

När det gäller snöröjning och halkbekämpning på de olika typerna av gator och vägar är 77 procent nöjda. Kommunen får gott betyg när det gäller snöröjning och halkbekämpning för de stora gatorna, 80-90 procent i samtliga ålderskategorier är nöjda. 85 procent är nöjda med renhållningen av gator och vägar utanför Linköpings centrum och 90 procent i Linköpings centrum.

Några av de insatser som gjorts under de sista åren är att förstärka kommunikationen kring vägarbeten, en vägarbetsapp där alla vägarbeten i kommunen går att följa och en utveckling av sop- och saltstråken.

För ytterligare information kontakta kommunalråd Elias Aguirre (S), telefon 0725-84 73 10.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.