Sveriges Kommuner och Landsting

Fler nöjda med vården

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 12:08 CEST

Vi blir allt mer nöjda med vården. 84 procent uppger att de fått den hjälp de behövde. Det visar 2008 års sammanställning av landstingens befolkningsundersökning Vårdbarometern.

Andelen nöjda har successivt stigit. Vid den första sammanställningen 2002 var 69 procent nöjda med den vård de fått.

-Det är bra att förtroendet ökat, men målet är att alla människor ska känna sig trygga med att vården fungerar, säger Göran Stiernstedt, avdelningschef på avdelningen för vård och omsorg.

Undersökningen visar också att endast 62 procent känner till vad vårdgarantin* innebär.

-Det är anmärkningsvärt och behöver förbättras. Det är viktigt att människor har klart för sig vilka krav de kan ställa på vården. Därför planerar nu SKL en informationskampanj som ska sprida kunskap om vårdgarantin hos medborgarna, säger Göran Stiernstedt.

Sammanställningen av Vårdbarometern visar också att 90 procent tycker att det är viktigt med en fast läkarkontakt. Men endast 35 till 73 procent, beroende på landsting, anser att de har det.

90 procent av befolkningen tycker det är bra att man i vården tar upp livsstilsfrågor. Endast 30 procent av dem som besökt vården har fått sådana frågor. Fyra av tio som fått livsstilsråd uppger att de har förändrat sin livsstil.

Vårdbarometern är en rullande undersökning där en halv procent av befolkningen (minst 1000/landsting) får svara på frågor om förtroende, bemötande, tillgänglighet, upplevd hälsa med mera.

Alla resultat, såväl nationellt som uppdelat på landsting, finns på Vårdbarometerns hemsida där också namn- och kontaktuppgifter för varje landsting finns.

Läs mer om vårdbarometern på dess webbplats (extern länk, öppnas i nytt fönster)

*Fakta om vårdgarantin

Primärvården ska erbjuda kontakt i telefon eller på plats samma dag och ett läkarbesök - om det behövs - inom högst sju dagar. Efter beslut om remiss/vårdbegäran ska ett besök inom den specialiserade vården kunna erbjudas inom högst 90 dagar efter beslutsdatum och en beslutad behandling inom ytterligare högst 90 dagar efter beslutsdatum.


För mer information: Göran Stiernstedt, avdelningschef, avdelningen för vård och omsorg, tfn: 08-452 76 50, mobil: 070-520 74 14, e-post: goran.stiernstedt@skl.se; eller

handläggare Birgitta Edström, tfn: 08-452 77 24, mobil: 070-319 77 24, e-post: birgitta.edstrom@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01