Västtrafik

Fler nöjda med Västtrafik i ny undersökning

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2015 10:27 CET

Västsvenskarna har blivit nöjdare med Västtrafik. Det visar den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern, där kunder och allmänhet svarar på frågor kring resvanor, kvalitet och service. Även Västtrafiks kundundersökningar ombord visar att nöjdheten ökar.

– Vi jobbar målmedvetet med att förbättra vårt erbjudande och vår service och det är glädjande att se att våra kunder uppskattar det vi gör, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

79 procent av de tillfrågade kunderna i Västra Götaland svarar att de nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa, vilket är en ökning med två procentenheter sedan 2013. 54 procent uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med Västtrafik som helhet, en uppgång med en procentenhet sedan 2013. Samtidigt minskar missnöjet. Sju procent uppger att de är missnöjda med sin senaste resa (10 procent 2013) och tolv procent att de är missnöjda med Västtrafik som helhet (14 procent 2013).

– Fortfarande ligger vi en bit under snittet för riket men vi är på rätt väg. Vi kommer att ha fortsatt fokus på punktlighet och pålitlighet. Samtidigt jobbar vi med att vi göra det enklare att betala och resa med oss och förbättra våra kundmöten. Där kommer vi att se resultat under året, säger Lars Backström.

Kollektivtrafikens marknadsandel ökar
Resultaten i Kollektivtrafikbarometern stöds av de ombordundersökningar av kundnöjdheten som Västtrafik genomför, där 30 000 resenärer på bussar, tåg, spårvagnar och båtar årligen intervjuas. I dessa har kundernas nöjdhet med senaste resan ökat med två procentenheter till 93 procent för 2014. Nöjdheten med Västtrafik som helhet har samtidigt stigit med åtta procentenheter till 65 procent.

– Våra kunder är mer nöjda med informationen vid störningar och upplever trafiken som mer pålitlig. Det är områden där vi har gjort stora förbättringar de senaste åren och där mer är på gång, säger Lars Backström.

Årets Kollektivtrafikbarometer visar också att alltfler svenskar väljer att åka kollektivt till jobb, studier och fritidaktiviteter. I Västra Götaland har kollektivtrafikens marknadsandel ökat från 24 till 28 procent sedan 2010, vilket är den näst högsta andelen i landet efter Stockholms län.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.