Infracontrol AB

Fler och fler cyklister räknas

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2011 08:10 CEST

Förra veckan arrangerade Trafikverket och Borås Stad ett idéseminarium om hur ITS kan användas inom cykeltrafik. Någon dag senare avtäcktes ännu en cykelbarometer, denna gång i Mölndal. De nya informationslösningarna i trafiken ger både bra information till cyklisterna samt värdefull mätdata till de som arbetar för att främja detta hälsosamma och miljövänliga sätt att resa.

Enligt Peter von Heidenstam, Trafikverket, som talade på idéseminariet ”ITS och Cykel” har Trafikverket fått två regeringsuppdrag för att främja cykeltrafiken. Det ena uppdraget handlar om att i samarbete med andra berörda myndigheter och organisationer utarbeta en strategi och handlingsplan för ökad och säker cykling. Det andra uppdraget handlar om att se över regelverket ur ett cykelperspektiv, och syftar till att öka cykeltrafiken och göra den säkrare. Regelverket ska även förbättra samspelet mellan cyklister och övriga trafikanter. Målet är att andelen gång- och cykelresor år 2021 ska uppgå till minst 25% av det totala antalet kortväga resor, vilket innebär resor upp till fem kilometer med cykel.

Ett medel i förverkligandet av detta mål är nyttjandet av ITS, Intelligenta Transportsystem. Jonas Bratt, Affärsområdesansvarig på Infracontrol, var en av de som föreläste på Trafikverkets seminarium och ger ett exempel på en lyckad praktisk tillämpning:

- Fler och fler kommuner satsar på s.k. cykelbarometrar där man utöver att mäta trafiken även uppmärksammar cyklisterna och ger nyttig information som gör det roligare att cykla. I torsdags avtäcktes en cykelbarometer här i Mölndal, och förutom den så finns de nu i Borås, Karlstad, Härryda, Jönköping och Kungälv. Sundsvall och Örebro får sina i början av sommaren.

Med den cykelbarometer som Infracontrol tagit fram finns inga begränsningar för vad man kan visa. Det kan handla om allt från trafikinformation till en enkel väderprognos. Och genom att räkna cyklisterna får man viktig information för planering och åtgärder som underlättar för detta miljövänliga transportsätt.

- Vi är med i projektet Nordiska Cykelstäder, ett samarbete mellan elva kommuner i Sverige, Norge och Danmark, berättar Ulf Bredby, Projektledare på Mölndals Stad. Projektet pågår i tre år och erfarenheterna från de elva kommunerna ska till sist samlas i en rad rekommendationer på hur man kan främja cykeltrafik i norden, The Nordic Way. Vi tycker att en cykelbarometer där man både räknar cyklister och ger nyttig information är en intressant lösning som vi vill testa här.

Med cykelbarometrarna följer även en anslutning till Infracontrol Online som gör det möjligt att följa cykelflödet i realtid via webben. Mätpunkterna presenteras på en karta och det är enkelt att ta fram statistik över hur cykeltrafiken ser ut på olika platser och tider och att hantera den information som visas på barometerns displayer.


 

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.