Infracontrol AB

Fler och fler kommuner tar kontroll

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2012 08:15 CET

Drygt 30 kommuner har nu valt att ansluta sig till Infracontrol Online för att få bättre kontroll över sin infrastruktur. Tjänsten erbjuder på ett helt unikt sätt en samlad och enkel ärendehantering för felanmälningar, synpunkter och tekniska driftlarm. Erfarenheterna visar att medborgardialogen stärks, samtidigt som drift- och underhållsarbetet kvalitetsäkras.

Det är nu drygt 30 kommuner som valt att ansluta sig till Infracontrol Online, och fler är på väg. Många har ett behov av att förenkla och effektivisera hanteringen av ärenden inom sin tekniska förvaltning och tjänsten har en rad egenskaper som gör den unik i sitt slag. Resultatet blir en stärkt medborgardialog och bättre kontroll över kommunens infrastruktur.

- Vi märker att fler och fler kommuner vill ansluta sig till vår tjänst, säger Jenny Gustavsson som är marknadschef på Infracontrol. Skälen som kommunerna anger är bland annat att man upplever att den är enkel att använda och att man får en samlad hantering för felanmälningar, synpunkter och tekniska driftlarm. Ett annat skäl är att det just är en webbaserad tjänst som man slipper äga och förvalta själv.

Varierande tillämpningar som utökas efter hand

De kommuner som hittills anslutit sig till Infracontrol Online har startat med lite olika tillämpningar. En del har börjat använda det som ett renodlat ärendehanteringssystem, medan andra använder tjänsten för styrning och övervakning av tekniska installationer. Gemensamt för alla är att de ser det som en tjänst vars tillämpningsområden kommer att utökas efter hand. Jenny Gustavsson berättar vilka kommuner som hittills har anslutit sig:

- De kommuner som använder sig av tjänsten har valt att börja på lite olika sätt. Bland de kommuner som för närvarande är anslutna finns Göteborg, Hagfors, Härryda, Lerum, Lund, Malmö, Mölndal, Norrköping, Skellefteå, Stockholm, Södertälje, Torsby, Vänersborg, Värnamo och Västerås.

De kommuner som använder Infracontrol Online nämner bland annat att resultatet blir en förbättrad kundservice som fokuserar på medborgarna och deras behov samt en förbättrad effektivitet som ger betydande kostnadsbesparingar och en förstärkning av kommunens varumärke.

- Det har varit viktigt för många att systemet är tillgängligt i form av en molntjänst och att man tack vare det får tillgång till ett mycket omfattande stödsystem till en låg kostnad, berättar Jenny Gustavsson. En viktig del i detta är att vi kontinuerligt uppdaterar tjänsten baserat på de önskemål vi får. På det sättet hjälps alla användare åt att bidra till ett stödsystem som ständigt blir enklare och mer kraftfullt.

Full kontroll över felanmälningar, synpunkter och driftlarm

En egenskap som gör Infracontrol Online helt unikt i detta sammanhang, och som gör att många väljer just denna tjänst, är möjligheten att ansluta tekniska anläggningar. Det gör att man kan upptäcka och åtgärda fel innan de hinner ställa till med problem och störningar.

- Vi har byggt tjänsten på ett sätt som gör det möjligt att ansluta alla typer av tekniska system på ett väldigt enkelt sätt, säger Mattias Ström som är utvecklingschef på Infracontrol. Det handlar dels om möjligheten att upprätta kommunikation med olika typer av utrustningar, dels att på ett enkelt sätt kunna konfigurera funktionerna som automatiskt distribuerar driftlarmen till rätt person för åtgärd.

Men även om de tekniska driftlarmen hanteras automatiskt så har kommunens personal ständigt kontroll och kan följa rapporteringen från driftpersonal och entreprenörer. Den informationen är viktig att ha om det kommer in felanmälningar från invånarna.

- Människorna är de bästa och viktigaste sensorerna, säger Johan Höglund som är VD för Infracontrol. Genom att förenkla och skapa ännu fler möjligheter för dem att rapportera in sådant som inte fungerar eller ge tips om förbättringar, får de ansvariga möjlighet att skapa en förbättrad upplevelse för invånare och besökare.

Ett exempel är Infracontrols mobilapp där man enkelt kan lämna felanmälningar och synpunkter. Men tjänsten kan även ta emot information från andra appar eller från de sociala medier där många kommuner numera finns.


 

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.