Västtrafik

Fler och tätare turer i Lidköpings stadstrafik

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 10:23 CEST

Nu tar Västtrafik och Lidköpings kommun nästa steg i utvecklingen av stadstrafiken i Lidköping. I december blir det lättare att resa tack vare fler avgångar och nya resmöjligheter. Syftet med satsningen är att skapa bättre bytesmöjligheter vid Lidköpings resecentrum och högre punktlighet i trafiken.

Sedan arbetet med att utveckla stadstrafiken i Lidköping startade har resandet ökat med över 70 procent, från 147 000 resor 2010 till 254 000 resor förra året. Samtidigt har utbudet i det närmaste fördubblats.

Nu tas nästa steg när bussarna på linje 1 från den 14 december får avgång var 20:e minut i stället för en gång i halvtimmen som idag. Linje 1 och linje 2 får då samma turtäthet och byten mellan linjerna blir enklare. Det skapar även bättre bytesmöjligheter till linje 1 Express och övrig regiontrafik vid Lidköpings resecentrum.

– Det känns bra att vi tillsammans med Lidköpings kommun och Nobina kan fortsätta utveckla stadstrafiken. Vi hoppas att det utökade utbudet ska locka ännu fler nya resenärer till stadsbussarna, säger Camilla Holtet, trafikutvecklingschef Västtrafik.

En annan nyhet i december är ett enklare och tydligare linjenät där linje 1 får delvis ny sträckning (se bifogad karta). Förändringen bygger på den utredning av stadstrafiken som genomfördes 2010 på uppdrag av Västtrafik och Lidköpings kommun.

– Med förändringarna på linje 1 och bra bytesmöjligheter på Lidköpings resecentrum skapar vi ett kollektivtrafiknät med resmöjligheter i alla väderstreck som vi tror blir attraktivt för många invånare i kommunen, säger Tora Gustafsson, trafikchef Lidköpings kommun.

Nyheterna i trafiken börjar gälla vid tidtabellsskiftet den 14 december i år.

För mer information:
Camilla Holtet, trafikutvecklingschef Västtrafik 0705-21 82 13
Tora Gustafsson, trafikchef Lidköpings kommun 0510-77 03 80
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.