AMF

Fler pensionärer hade velat jobba längre

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 09:32 CEST

Viljan att arbeta längre upp i åren ökar. Flexibla arbetstider efterfrågas för att motivera folk att stanna längre i arbetslivet. Hälsan är det som främst påverkar när man väljer att gå i pension, särskilt bland kvinnor. Samtidigt upplever de flesta pensionärer sin hälsa som god. Det visar svaren på AMFs frågor som är ställda i årets Vintagebarometer.

Vintagebarometern är en undersökning som riktar sig till äldre målgrupper i åldern 55-85 år. I årets undersökning har AMF ställt frågor kring viljan att arbeta längre och den upplevda hälsan hos äldre.

Årets resultat visar att mer än en dryg femtedel av de som gått i pension hade velat arbeta längre. Det är något fler jämfört med 2012 då AMF presenterade en liknande studie. Endast sex procent hade velat gå tidigare. De flesta (72 procent) anger att anledningen till att de gick i pension var att de uppnått pensionsåldern på sin arbetsplats.

– 65 år betyder per automatik pensionär för många. Man förväntas gå vid den tidpunkten och då gör man det. Jag tror denna mentala inställning speglar både vår fasta bild av att just 65 är den givna åldern och arbetsgivares syn på äldre arbetskraft. Många har mycket kvar att ge eftersom vi generellt sett är betydligt piggare och friskare än förr, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF.

Mer än en fjärdedel av pensionärerna skulle kunna tänka sig att återgå till arbetslivet, men då på deltid. Endast två procent vill arbeta heltid igen. Hälsan är den vanligaste anledningen till att man väljer att gå i pension. Dubbelt så många kvinnor (28 procent) jämfört med män (14 procent) anger hälsan som orsak till pensioneringen.

Trots att hälsan är anledningen till tidig pension för de flesta, är den upplevda hälsan hos pensionärer mycket god, visar undersökningen. De flesta mår mycket bra eller ganska bra (71 procent). De som i störst utsträckning upplever god hälsa är 65-75 åringar. Kvinnor och män mår ungefär lika bra.

Vad krävs för att få de som arbetar idag att arbeta längre? Flexiblare arbetstider, bättre ekonomiska villkor och arbetskamrater är de viktigaste faktorerna för att för att kunna tänka sig att arbeta längre.

– Det pågår många diskussioner om hur vi ska kunna arbeta längre upp i åren, men fortfarande finns det få konkreta förslag. Jag tror att det är just flexibiliteteten som är kärnan och här måste vi hitta bättre lösningar för att fler ska orkar arbeta längre upp i åren. Att så många kvinnor anger hälsoskäl gör det också angeläget att särskilt förbättra arbetsmiljön i kvinnodominerande sektorer, säger Carina Blomberg.

*Vintagebarometern är genomförd i januari och februari 2014 av undersökningsföretaget Vintagepeople. Frågorna ställdes postalt och via webb till 1704 personer i åldern 55-85 år, varav cirka 1 300 pensionärer.

Bilagor: Diagram från Vintagebarometern och pressbild. Finns även på AMFs medierum .

För mer information, kontakta:

Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF: 070-311 74 93, carina.blomberg@amf.se

Emelie Ericson, PR och Information AMF: 070-208 24 32, emelie.ericson@amf.se

AMF är pensionsbolaget som erbjuder enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 470 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.