Jusek

Fler politiker följer partilinjen efter personvalsreformen visar ny studie från Växjö

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 10:42 CEST

Personvalsreformen har överraskande lett till att riksdagsledamöterna blivit mer benägna att följa partilinjen, tvärtemot vad reformen syftade till. Det visar årets bästa uppsats inom samhällsvetenskap som har skrivits av Sara Fransson. Hon belönas med Samhällsvetarpriset 2010 som delas ut av Jusek i samarbete med nyhetsmagasinet Fokus.

– Den här uppsatsen visar tydligt att det ibland inte blir som vi hade trott, eller tänkt. Syftet med personvalsreformen var att stärka riksdagsledamöternas koppling till sina väljare men uppsatsen visar inga sådana tendenser. Tvärtom är lojaliteten mot de egna partierna efter reformen snarast större, säger Lil Ljunggren-Lönnberg, juryns ordförande.

Sara Fransson från Lund och har studerat vid Linnéuniversitet i Växjö och skrev sin kandi-datuppsats inom statsvetenskap. De nominerade bidragen från institutioner med samhälls-vetenskapliga utbildningar från hela landet har varit avidentifierade under bedömningspro-cessen.

Juryns motivering lyder:

Den vinnande uppsatsen visar prov på självständighet, god idéhöjd och beläsenhet inom fältet. Den har en gedigen diskussion kring urval, metod och analysmodell. Uppsatsen kopplar elegant ihop teori och empiri vilket gör att texten blir en helhet. Författaren berör ett aktuellt problem och uppsatsen är lättillänglig utan att för den skull vara enkel. Resultat är både intressant och oväntat och bör därför användas i diskussio-nen om en framtida utformning eller fortsatt reformering av personvalsreformer.

Det är första gången Samhällsvetarpriset på 25 000 kronor delas ut.

Bild finns på www.jusek.se

Kontakt:
Sara Fransson, 070-427 02 02
Lil Ljunggren-Lönnbegr, ordförande i juryn 070-355 06 88
Stina Hamberg, projektledare Jusek 070-665 99 29

Samhällsvetarpriset belönar en uppsats som är nytänkande och kreativ. Med priset vill vi öka intresset för samhällsvetenskapliga studier på högskolenivå, höja den akademiska kvalitén på examensarbeten samt upp-muntra till och stödja fortsatta och fördjupade studier inom området.
Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare.