U&We

Fler positiva skattebesked om klimatkompensation

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 15:13 CEST

Nu har det kommit ännu ett klargörande besked kring principiellt viktiga skattefrågor för verksamheter som klimatkompenserar. I ett förhandsbesked går Skatterättsnämnden återigen emot Skatteverket och menar att både klimatkompensation och klimatberäkningar är momspliktiga tjänster, vilket möjliggör för verksamheter att dra av kostnader för klimatkompensation på samma sätt som andra kostnader.

Det är konsultföretaget U&We, och det närstående klimatkompensationsföretaget ZeroMission, som efter ansökan fått förhandsbeskedet. Helt nyligen gick Skatterättsnämnden emot Skatteverket även i ett annat liknande ärende och gav ZeroMissions kund Saltå Kvarn rätt att dra av klimatkompensation som vanlig kostnad i verksamheten.

I det nu aktuella fallet gör Skatterättsnämnden, till skillnad från Skatteverket, bedömningen att kunderna erhåller en tjänst mot betalning som motsvarar ett faktiskt värde av tjänsterna och att klimatkompensationen inte innebär något undantag från huvudregeln om skattepliktig omsättning av tjänst.

– Det är viktigt att klimatkompensation är avdragsgillt och momspliktigt, på samma sätt som andra tjänster inom hållbarhetsområdet. Dessa besked får konkret betydelse genom att de skapar en viktig klarhet nu när allt fler företag vill ta sitt klimatansvar och ser klimatkompensation som en naturlig del av verksamheten, säger Mårten Lind, VD på ZeroMission.

Skatterättsnämndens förhandsbesked har diarienummer: Dnr 39-12/I


Om ZeroMission

ZeroMission hjälper företag och organisationer med utsläppsberäkningar och klimatstrategier och är även en av de ledande svenska aktörerna på marknaden för frivillig klimatkompensation. Tillsammans med vårt systerbolag, hållbarhetsbyrån U&We, kallar vi oss för ”Catalysts for Good Business”. Det innebär att vi vill medverka till att våra kunder både gör lönsamma och hållbara affärer.

http://ww.zeromission.se

http://www.uandwe.se