Livsmedelsverket

Fler prover överskred gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester 2002

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2003 10:17 CEST

Under 2002 analyserades 2.297 stickprov av frukter, grönsaker, spannmål och bearbetade vegetabilier med avseende på 221 olika bekämpningsmedel. I 79 av proven (3,4 procent) överskreds gränsvärdena. Tre av dessa kom från Sverige, 76 från utlandet. Av 22 prover på grönsaker från Thailand överskred 10 stycken gränsvärdena.

Bland inhemskt odlade frukter och grönsaker innehöll endast tre stycken (0,7 %) halter över gränsvärdena. Alla tre var odlade enligt IP, integrerad produktion. Livsmedelsverket har tidigare skrivit om detta.
Trots det förekom rester av bekämpningsmedel mer sällan i IP-odlade produkter än i konventionellt odlade.

Flera orsaker
Av frukt och grönsaker från EU-länder och tredje land innehöll 5,5 procent av varorna halter över gränsvärdena.
- Det är en kraftig ökning. Det beror på flera saker. Vi tar färre prov på varor som ofta har låga eller inga halter, vissa gränsvärden har sänkts, och de många överskridandena i thailändska grönsaker, kommenterar Arne Andersson, chef för enheten för kontrollprogram.

Thailand
De thailändska proverna togs främst på bönor, vattenspenat och kålgrönsaker. Det rör sig om en ringa handel av små partier importerade av enskilda restauranger och butiker. Det är varor typiska i Thailand, som EU inte har klassificerat ännu.
- Livsmedelsverket har påbörjat ett arbete för bättre kontroll, bland annat att klassificera nya varor. Det kommer att göra det enklare för oss att kvarhålla efterföljande partier om gränsvärdet har överskridits.

Spannmål
231 prov togs på spannmål, främst vete ris och råg. Rester återfanns i en fjärdedel av proverna, men inget av proven överskred något gränsvärde. Stråförkortningsmedlet klormekvat är tillåtet för råg i Sverige, men inte för vete. Ändå påträffades klormekvat i 13 av 65 prov av konventionellt odlat vete.
- Det är oacceptabelt för ett medel som inte är tillåtet för vete, sa enhetschef Arne Andersson i en kommentar i våras.

Grönsaker är nyttigt
- Vi har en god kontroll av eventuella rester av bekämpningsmedel. Det är Livsmedelsverkets bedömning att det är värdefullt att äta mycket frukt och grönsaker för deras positiva effekter på hälsan. De flesta bör öka sin konsumtion, säger Arne Andersson.

Se även:
Bekämpningsmedelsrester i vegetabilier 2002, svensk sammanfattning

Kommer senare under september:
Livsmedelsverkets rapport nr 12/2003 "The Swedish Monitoring of Pesticide Residues in Food of Plant Origin: 2002"

Tidigare artiklar om fynd av bekämpningsmedel under 2002:
Fynd av bekämpningsmedel i svenskodlat, 16 mars -03
17 ton bordsdruvor stoppade, 7 jan -03

Ytterligare upplysningar:
Arne Andersson, enhetschef för Enheten för kontrollprogram: 018-17 56 41
Anders Jansson, byråinspektör: 018-17 56 43