Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Fler registrerade medlemmar i arbetslöshetskassorna under november 2009

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 09:24 CET

Arbetslöshetskassorna hade 3 358 000 registrerade medlemmar i november 2009, vilket var ungefär 1 900 (+0,06 procent) fler registrerade medlemmar i jämförelse med oktober 2009. Från november 2008 till november 2009 har antalet registrerade medlemmar i arbetslöshetskassorna ökat med 39 000 (+1,2 procent) personer.

Akademikernas arbetslöshetskassa hade 607 000 registrerade medlemmar vilket innebar att Akademikernas arbetslöshetskassa var den enda arbetslöshetskassa som hade fler medlemmar i november 2009 än i september 2006.

Länk till statistiken