Exportkreditnämnden, EKN

Fler sänkta premier i Mellanöstern och Afrika

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 16:53 CET

EKN uppgraderar Syrien till landriskklass 6, Iran till landriskklass 4 och Nigeria till landriskklass 6. Samtliga uppgraderingar innebär att EKN har en annan uppfattning än OECD. OECD-överenskommelsen om en lägsta premienivå begränsar dock i vissa fall EKN:s möjligheter att fullt ur tillämpa premiesänkningen.

I samband med den årliga översynen av länderna i Mellanöstern, Nord- och Västafrika beslutade EKN om premiesänkningar för affärer i Syrien, Iran och Nigeria. Premiesänkningarna för garantier på Syrien och Nigeria motiveras framför allt av en allmän positiv ekonomisk och finansiell utveckling. Iran fortsätter att uppvisa fallande skuldsättning och en stark valutareserv. Detta, tillsammans med att införandet av eventuella sanktioner förefaller att dröja, motiverar en premieändring. För samtliga tre länder gäller att EKN placerar dem i en gynnsammare landriskklass än vad OECD gör. EKN är dock bunden av en överenskommelse om lägsta premienivå, vilket innebär att den nya klassificeringen inte alltid får fullt genomslag.

Tidigare i höstas uppgraderade EKN Libyen till landriskklass 6. Nu har EKN även beslutat att öppna för garantigivning för affärer med kredittid över ett år. Krav ställs på att remburs finns, som har öppnats av centralbanken eller annan godkänd bank. Alternativt kan centralbanken eller godkänd bank agera låntagare i affären.

En mindre policyändring på Venezuela har EKN också fattat beslut om. Vissa offentliga köpare kan nu prövas utan säkerhet.