Diskrimineringsombudsmannen

Fler semesterdagar för äldre inte diskriminering

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 13:45 CET

Semesterreglerna i det statliga kollektivavtalet är inte åldersdiskriminerande i lagens mening. Det anser Diskrimineringsmannen (DO) efter att ha analyserat både EG-rättens arbetslivsdirektiv och förarbetena till den svenska diskrimineringslagen.

En 28-årig man anställd vid Arbetsförmedlingen i Växjö har anmält sin arbetsgivare för åldersdiskriminering. Enligt anmälaren är semesterreglerna på det statliga området åldersdiskriminerande, eftersom de anställda får fler semesterdagar när de fyller 30 respektive 40 år. Efter utredning beslutar DO nu att avsluta ärendet.

– Kollektivavtalets semesterregler är exempel på undantag som kan göras från diskrimineringslagen när det gäller ålder, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

– I det här fallet har arbetsmarknadens parter valt att portionera ut semestern med utgångspunkt från ett livscykelperspektiv för att främja äldres större behov av återhämtning, men också anställdas möjlighet att kombinera familjeliv och arbetsliv.

I propositionen om diskrimineringslagen finns en skrivning om att kollektivavtalsbestämmelser om förlängd semester, som syftar till att äldre ska kunna jobba fram till ålderspensionen, är legitima undantag från skyddet mot åldersdiskriminering.

I EG:s arbetslivsdirektiv heter det att undantag från skyddet mot åldersdiskriminering kan göras i fall som speciellt rör sysselsättningspolitik, arbetsmarknad och yrkesutbildning.

Mot bakgrund av detta anser DO att bedömningen av semesterreglerna i det statliga kollektivavtalet ska anses vara befogad särbehandling som är tillåten enligt diskrimineringslagen.

För ytterligare upplysningar kontakta Torbjörn Andersson, chef för DO:s arbetslivsenhet, 08-120 20 701, eller DO:s presstjänst, 08-120 20 710.