Viximed AB

Fler sjukhus köper VIXIMEDs IT-kommunikationssystem VIEWMED för mobila röntgenutrustningar

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2016 10:11 CET

Region Kronoberg har investerat i VIXIMEDs kommunikationssystem, VIEWMED. Lösningen möjliggör stora tids- och kvalitetsvinster för sjukvården och effektivare vård av patienten.

Sjukvården kan enkelt kommunicera och dokumentera medicinska bilder, video och ljud med hjälp av VIEWMED. Med VIXIMEDs lösning kan exempelvis läkarna på operation samarbeta och konsultera röntgenläkare som finns på annan fysisk plats via det webbaserade systemet. Systemet främjar ett teambaserat arbetssätt som i slutändan ger en bättre vård av patienten. VIEWMED är väl beprövat och finns idag på ett hundratal utrustningar inom radiologi, endoskopi och kirurgi.

”VIXIMEDs långsiktiga engagemang och investeringar i kommunikationssystem är en integrerad del av vår företagsstrategi för att förbättra kvaliteten inom vården. Region Kronoberg utgör en stor vårdgivare som tar en aktiv strategi för att garantera förstklassig vård av patienter", säger Emanuel Hillberg VD på VIXIMED

VIXIMED AB
Kungsgatan 62
753 18 Uppsala
SWEDEN
Phone +46 (0) 18 -18 66 33
info@viximed.se
www.viximed.se

VIXIMED är ett innovativt medicinsk IT företag med stor erfarenhet från sjukvården. Företagets mission är att ge sjukvården förutsättningar till en mer innovativ vård som i förlängningen förbättrar människors och djurs hälsa samt livskvalitet. VIXIMEDs affärsidé är att erbjuda nyskapande IT-system till sjukvården som förenklar och effektiviserar arbetet med medicinska bilder och ljud, dosdata och patientkontakter.