Fastigo

Fler sjukskrivningar i fastighetsbranschen

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2016 10:51 CET


Antalet personer som måste sjukskrivas på grund av arbetsrelaterade sjukdomar ökar i fastighetsbranschen. Årets 99 anmälningar för perioden januari–september är den högsta noteringen på fem år och en ökning med 22 procent jämfört med samma period förra året. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket, som Fastigo har bearbetat. 


– Anställda som mår bra och har balans i livet är en förutsättning för en hållbar verksamhet.
Det är viktigt att vi alla tar arbetsmiljöfrågor på allvar och gör vad vi kan för att bryta den ökande trenden, säger Mona Finnström, vd för Fastigo.

Bland de rapporterade sjukskrivningarna är sjukdomar orsakade av felbelastning vanligast. Under perioden januari–september i år har 44 sådana sjukdomar anmälts. Det är en ökning med fem anmälningar jämfört med motsvarande period förra året.

Den typ av sjukskrivning som ökat mest under de senaste fem åren är sjukdomar orsakade av sociala eller organisatoriska faktorer. Det kan handla om sjukdomar som exempelvis stress eller utbrändhet. På fem år har antalet sjukdomar orsakade av sociala orsaker nästan trefaldigats från 11 anmälningar under januari–september 2011 till 30 anmälningar hittills i år.

– Den psykosociala arbetsmiljön är oerhört viktig och vi vet att många arbetsgivare i fastighetsbranschen jobbar målmedvetet med dessa frågor. Fastigo vill fortsätta hjälpa företag i branschen att skapa en hållbar fastighetsbransch, där hälsa och välmående i organisationen står i centrum, säger Mona Finnström.


Om statistiken
Statistiken är hämtad från Arbetsmiljöverket och avser perioden januari–september år 2011–2016. Med arbetssjukdomar avses arbetsskador som uppkommit genom annan skadlig inverkan än olycksfall. Sådan skadlig inverkan kan vara t.ex. exponering för kemiska ämnen, strålning, ensidiga rörelser eller psykiskt påfrestande förhållanden i arbetet. 


Tabell: Arbetsrelaterade sjukdomar i fastighetsbranschen januari–september 2011–2016

Arbetsrelaterade sjukdomar i fastighetsbranschen
jan-sep 2011-2016
201120122013201420152016Totalt
Orsak
Belastningsfaktorer354127353944259
Kemiska eller biologiska ämnen/faktorer847271244
Fysikaliska faktorer510105111060
Sociala eller organisatoriska orsaker111219262330128
Övrigt, oklart3--41313
Totalt626763728199504


Definition: Näringsgrenar som räknas till fastighetsbranschen (SNI-kod 68)

Fastighetsförmedling, Fastighetsförvaltning på uppdrag, Förvaltning i bostadsrättsföreningar, Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder, Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler, Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler, Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter.

Fastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi tecknar heltäckande kollektivavtal och har lönestatistik för fastighetsbranschen. Fler än 1 100 företag i fastighetsbranschen har valt att ansluta sig till Fastigo för att få råd och stöd i personalfrågor och i ledarskapet.