Sveaskog

Fler skogsägare begär ersättningsmark

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 10:32 CET

Under 2009 har fler skogsägare begärt mark istället för ekonomisk ersättning i samband med att staten löser in mark vid bildande av naturreservat på deras fastigheter. Arealen ersättningsmark, som Sveaskog överlåtit till Naturvårdsverket 2009, uppgår totalt till 4 400 hektar. Det är en fördubbling jämfört med tidigare år.

Sveaskog har överlåtit 22 fastighetsobjekt om totalt 4 400 hektar till Naturvårdsverket under 2009 att använda till skogsägare som begärt ersättningsmark i stället för ekonomisk ersättning av staten när naturreservat bildats på deras marker. Det är en fördubbling jämfört med tidigare år. År 2008 genomfördes 12 marköverlåtelser om sammanlagt 1 925 hektar.

- Att antalet affärer kring ersättningsmark ökar ser vi som ett tecken på att våra erbjudanden är attraktiva och riktigt värderade, säger Herman Sundqvist, skogschef på Sveaskog.

Sveaskog är Naturvårdsverket behjälplig med ersättningsmark. Alla marköverlåtelser sker till marknadsmässiga priser och enligt villkor som regleras i ett avtal mellan Sveaskog och staten. I praktiken går det till så att Sveaskog tar fram erbjudande om ersättningsmark efter förfrågan från Naturvårdsverket. Om skogsägaren finner erbjuden mark intressant överlåts den till Naturvårdsverket som kompenserar markägaren. Om skogsägaren inte är intresserad, till exempel för att Sveaskog inte har någon mark tillräckligt nära, så väljer de istället ekonomisk ersättning.

Under 2009 har även ett par så kallade trepartsbyten genomförts, bland annat i samband med bildandet av Uvsjökilens naturreservat i närheten Örnsköldsvik. Där har Holmen ställt upp med lämplig mark till berörda skogsägare i utbyte mot mark som Naturvårdsverket förvärvat av Sveaskog.

För mer information:

Herman Sundqvist, skogschef Sveaskog, tfn 070-377 67 32

Esbjörn Wahlberg, pressansvarig Sveaskog, tfn 070-231 35 02