Eskilstuna kommun

​Fler skoldagar, mer kunskap

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2015 10:11 CEST

Grundskoleförordning styr tillsammans med skollagen och läroplanen vad som gäller i Sveriges skolor. Enligt förordningen ska läsåret omfatta minst 178 skoldagar och max 190 dagar.

Eskilstuna kommuns skolor har i dagsläget 178 skoldagar utlagda på ett läsår. De styrande politikerna vill utöka antalet skoldagar under mandatperioden till 180. Förslaget är att utöka med en dag till läsåret 2016/2017 och ytterligare en dag läsåret 2017/2018. Barn- och utbildningsnämnden kommer att ta ställning till förslaget på mötet den 20 augusti.

- Eskilstuna har något lägre kunskapsresultat och färre antal skoldagar i jämförelse med rikssnitt, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen.

- Vi vet att en framgångsfaktor för bra kunskapsresultat är att eleverna har hög närvaro i skolan. Att utöka antalet skoldagar är därför en åtgärd som är relevant i syfte att ge ytterligare förutsättningarna för kunskapsutveckling, fortsätter Puustinen.

- Därför lägger vi i majoriteten nu detta förslag som barn- och utbildningsnämnden ska ta ställning till på mötet i augusti, avslutar Puustinen.

För ytterligare information kontakta barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen, 070-086 65 21.

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.