Universitets- och högskolerådet

Fler sökande, färre antagna – för tredje året i rad

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 14:03 CET

Universitet och högskolor minskar sitt utbildningsutbud för vårterminen 2014 från 13 245 förra året till 12 584. Även antalet antagna går ner, från nära 173 000 till knappt 170 000. Samtidigt fortsätter antalet behöriga sökande öka, från 220 000 till 227 000. Det visar ny statistik från Universitets- och högskolerådet.

När urval 1 nu är klart får 169 753 personer besked om att de antagits till en utbildning i vår. Det är 2 989 färre antagna i detta urval jämfört med vårterminen 2013 (-2 %). Samtidigt ökar antalet behöriga sökande från 219 610 i fjol till 226 873 i år.

Antalet program minskar från 553 i fjol till 504 i år (-9 %). Även antalet kurser minskar jämfört med vårterminen 2013 – från 13 245 till 12 584 (-2 %). Totalt minskar universitetens och högskolorna sitt utbildningsutbud med fem procent.

– Söktrycket på vårterminerna har ökat stadigt sedan 2008, säger Tuula Kuosmanen, chef avdelningen för antagning och studentstöd vid Universitets- och högskolerådet. Åren 2010-2011 kunde lärosätena ta emot fler studenter tack vare tillfälligt utökade anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå – enbart vårterminen 2010 ökade antalet antagna med 18 514 studenter (+12 %). Men sedan vårterminen 2012 går kurvorna åt olika håll – antalet behöriga sökande ökar kontinuerligt medan antalet antagna fortsätter att minska.

Trots det antar 19 av 35 lärosäten fler studenter i vår. Mest ökar Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (+200 %), Ersta Sköndal högskola (+53 %) och Södertörns högskola (+22 %). De lärosäten som minskar antagningen mest är Gymnastik- och idrottshögskolan (-30 %), Karolinska Institutet (-27 %) och Luleå tekniska universitet (-18 %).

Av det totala antalet antagna till vårterminen 2014 är 64 procent kvinnor och 36 procent män. Fördelningen av antalet behöriga sökande är nästan densamma: 65 procent kvinnor och 35 procent män. Minskningen av antalet antagna finns i grupperna kvinnor 35 år och äldre (-5 %), kvinnor 24 år och yngre (-3 %) samt män 24 år och yngre (-3 %).

Antagningsbeskeden till de sökande publicerades på Antagning.se i dag. Sista svarsdag är den 20 december. Urval två publiceras den 8 januari – då alla med reservplats får besked om de kommer in eller inte.

Kontakt

Pressansvarig Åke Lernefalk
010-470 06 91
press@uhr.se

Universitets- och högskolerådet erbjuder individer, skolor, lärosäten, myndigheter och organisationer stöd vid val av utbildning och inträde på arbetsmarknaden samt utveckling genom internationellt samarbete. Myndigheten har cirka 235 anställda.